Ομιλίες – Παρουσιάσεις – Εργασίες – Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου

Ομιλίες – Παρουσιάσεις – Εργασίες – Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου

3 Σεπτεμβρίου - Αίθουσα Τελετών Κτιρίου Διοίκησης

3 Σεπτεμβρίου - Αμφιθέατρο Πολυμέσων – Βιβλιοθήκη