Συνάντηση πρεσβευτών Scientix 29-05-2021

AGENDA

TimeSession
08:50 -09:00Έναρξη/συνδέσεις
9.00 – 9.15
Χαιρετισμοί ΥΠΑΙΘ
9.15 -10.30Καλωσόρισμα νέων Πρεσβευτών/ Tour de table
10.30 – 10.50
Ο ρόλος της ΕΕΛΛΑΚ ως Εθνικό Σημείο Επαφής
10.50 -11.00
Διάλειμμα
11.00 – 11.20
Νέες Δράσεις- Προοπτικές για την περίοδο 21-23
11.20 – 11.30
Επιστημονική Επιτροπή STEAM
Dr. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης
11.30 – 11.45
Ερωτήσεις – Συζήτηση
11.45 – 12.45
Παρουσιάσεις πρεσβευτών – αποτίμηση έργου- προτάσεις 
1) Γ. Λεύκος , Π. Κανύχης
2) Α. Μιχαηλίδη, Φ. Συλιγάρδου, Μ. Ελευθερίου
3) Γ. Γιωτόπουλος
4) Γ. Πανσεληνάς
5) Παρασκευή Φώτη- Νεκτάριος Φαρασόπουλος- Μαρία Τσαπάρα
6) Δ. Τσιαστούδης
7) Π. Αργύρη
12.45 -13.00
Διάλειμμα
13.00 -14.00
Συζήτηση

Η ατζέντα της συνάντησης είναι διαθέσιμη και σε μορφή pdf