Τι είναι το Scientix

Σχετικά με το Scientix

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικειμένα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των STEM.

Στο πρώτο του στάδιο (2009-2012), το έργο δημιούργησε μια διαδικτυακή πύλη για τη συλλογή και παρουσίαση Ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών έργων στα STEM και των αποτελεσμάτων τους και διοργάνωσε αρκετά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς. Η κυριότερη εκδήλωση δικτύωσης ήταν το συνέδριο του Scientix, που διοργανώθηκε τον Μάιο του 2011 στις Βρυξέλλες.

Ο στόχος της δεύτερης φάσης του έργου Scientix (2013 – 2015) ήταν να επεκτείνει την κοινότητα αυτή σε εθνικό επίπεδο. Μέσω ενός δικτύου Εθνικών Σημείων Επικοινωνίας (ΕΣΕ), το Scientix απευθύνθηκε σε εθνικές κοινότητες εκπαιδευτικών και συνέβαλε στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για την ευρύτερη υιοθέτηση της διερευνητικής μάθησης και άλλων καινοτόμων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά.

Η δραστηριότητα αυτή συνεχίστηκε στο τρίτο στάδιο του Scientix (2016-2019). Το Scientix αρχικά γεννήθηκε με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, από τη σύλληψή του ήδη, τον συντονισμό του έχει αναλάβει το European Schoolnet, μια κοινοπραξία τριάντα υπουργείων παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες, που συνιστά κινητήρια δύναμη για την καινοτομία στη διδασκαλία και τη μάθηση και προάγει την πανευρωπαϊκή συνεργασία σχολείων και εκπαιδευτικών.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε είτε με το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας του Scientix στη χώρα σας είτε με το κεντρικό γραφείο του Scientix στο European Schoolnet.

Πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από το Scientix;

Οι βασικές ομάδες ενδιαφερομένων του Scientix είναι εκπαιδευτικοί, ερευνητές και υπεύθυνοι έργων σχετικών με την εκπαίδευση στα αντικείμενα STEΜ, καθώς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικών. Όλες αυτές οι ομάδες μπορούν να ωφεληθούν από τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του.

Εκπαιδευτικοί:

Ερευνητές / υπεύθυνοι έργων:

Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών:

Δημοσιεύσεις

  • 2019, Scientix Update – September 2019, European Schoolnet, Brussels, Μεταφόρτωση
  • 2015, Scientix 2 Results. How Scientix adds value to STEM education, European Schoolnet: Brussels, Μεταφόρτωση
  • 2015, Scientix. Supporting collaboration in science, technology, engineering and mathematics education in Europe since 2010, European Schoolnet: Brussels, Μεταφόρτωση
  • 2015, The Second Scientix Conference 24-26 October 2014. The results, European Schoolnet: Brussels, Μεταφόρτωση
  • 2014, Scientix. The Community for science education in Europe, European Schoolnet: Brussels, Μεταφόρτωση
  • 2011, Scientix. The Community for science education in Europe, European Commission, Research and Innovation DG: Brussels, Μεταφόρτωση

Scientix on YouTube