Εργαστήρια – Workshops

Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες.
Θα πρέπει να εγγραφείτε στην φόρμα που υπάρχει κάτω από κάθε εργαστήριο

Δηλώστε συμμετοχή μόνο στα εργαστήρια που θα σας ενδιαφέρουν

Χρειάζεται να φέρετε τον φορητό σας υπολογιστή για τα εργαστήρια που το απαιτούν την χρήση υπολογιστή

Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για την εγγραφή τους

Εργαστήρια

Δεν υπάρχουν Εργαστήρια