Έκθεση για τις προκλήσεις και τις λύσεις των εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση των μεταναστών στην Ευρώπη

Μια νέα έκθεση του Scientix STE(A)M Partnership «“Education Resilience in Europe”» ρίχνει φως στις δυσκολίες και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι όταν διδάσκουν μετανάστες μαθητές στην Ευρώπη.

Η δημοσίευση, που βασίζεται σε μια μελέτη μικτής μεθόδου που περιλαμβάνει έρευνες και συνεντεύξεις με δασκάλους από 41 χώρες, προσφέρει πρακτικούς πόρους και συστάσεις για τη βελτίωση της ένταξης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μεταναστών μαθητών.

Η τελική έκθεση, με τίτλο «Διδάσκοντας μετανάστες μαθητές: προκλήσεις, ανάγκες και διαθέσιμες λύσεις» , είναι διαθέσιμη για λήψη εδώ . Είναι το αποτέλεσμα ενός διετούς έργου που στοχεύει να εντοπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις στην τάξη, να βρει τρόπους να τις ξεπεράσει και να προσφέρει λύσεις και πόρους στους δασκάλους που μπορούν να τους βοηθήσουν στη διδακτική τους πρακτική.

Το έργο ξεκίνησε από το Cisco Foundation, το European Schoolnet και το Scientix, με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης STE(A)M ως εργαλείο για την κοινωνική ένταξη και την ανθεκτικότητα των μεταναστών μαθητών στην Ευρώπη. Το έργο περιελάμβανε τρεις ημιδομημένες ομαδικές συνεντεύξεις και μια διαδικτυακή έρευνα με 836 εκπαιδευτικούς από διαφορετικά εκπαιδευτικά επίπεδα και μαθήματα. Η έρευνα συγκέντρωσε δεδομένα σχετικά με το υπόβαθρο, τις εμπειρίες, τις στάσεις, τις ανάγκες και τις προκλήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση των μεταναστών. Οι συνεντεύξεις παρείχαν πιο εμπεριστατωμένες γνώσεις για τις απόψεις και τις εμπειρίες των δασκάλων.

Η έρευνα παρουσιάζει τα ευρήματα της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των δεδομένων, καθώς και βιβλιογραφική ανασκόπηση που παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για το έργο. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης ένα σύνολο τοπικών πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν πιλοτικά από τους εταίρους του έργου ως απάντηση στις ανάγκες που εντοπίστηκαν από την έρευνα. Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαδικτυακά σεμινάρια, διαδικτυακά μαθήματα, προγράμματα καθοδήγησης και εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους και μετανάστες φοιτητές.

Η τελική έκθεση ολοκληρώνεται με ένα σύνολο συστάσεων για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους διευθυντές σχολείων, τους δασκάλους και τους ερευνητές σχετικά με το πώς να βελτιώσουν την ποιότητα και τη συνεκπαίδευση της εκπαίδευσης των μεταναστών στην Ευρώπη. Τους παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, συμβουλές, παραδείγματα και πόρους που μπορούν να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την πρακτική τους διδασκαλίας και να υποστηρίξουν τους μετανάστες μαθητές τους.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλήρη έκθεση και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προκλήσεις και τις λύσεις για την εκπαίδευση των μεταναστών στην Ευρώπη, κάντε κλικ εδώ .

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη σελίδα Education Resilience in Europe στην πλατφόρμα Scientix για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με αυτήν την πρωτοβουλία.

Πηγή άρθρου: https://www.scientix.eu/

Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές από όλα τα υπόβαθρα: Νέα σειρά βίντεο από την πρωτοβουλία Education Resilience in Europe

Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη Ευρώπη που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα και ποικιλομορφία, η πρωτοβουλία Education Resilience in Europe, που χρηματοδοτείται από τη Cisco και υποστηρίζεται από το Scientix, έχει ξεκινήσει μια σειρά βίντεο για να παρέχει στους δασκάλους εργαλεία που βοηθούν στην ενσωμάτωση μαθητών από διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και γεωγραφικά υπόβαθρα. .

Το πρώτο επεισόδιο, που κυκλοφορεί ήδη στο κανάλι European Schoolnet και τιτλοφορείται ” Ψηφιακά Εργαλεία στην Εκπαίδευση “, εισάγει τρία έργα με στόχο την ένταξη μεταναστών μαθητών στον εκπαιδευτικό ιστό της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το επεισόδιο παρέχει μια εις βάθος ματιά στο πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να καταρρίψουν τα γλωσσικά εμπόδια και να ενισχύσουν την ενσωμάτωση μαθητών από διαφορετικά υπόβαθρα. Τα μελλοντικά επεισόδια θα εμβαθύνουν σε κρίσιμα θέματα όπως η κατάρτιση εκπαιδευτικών, τα έτοιμα μαθήματα, η ολοκληρωμένη μάθηση και η συνεργατική διδασκαλία, όλα με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας για τους μετανάστες μαθητές και την προώθηση της συμπεριληπτικότητας.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα βίντεο που κυκλοφορούν εβδομαδιαία, το καθένα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και πρακτικές λύσεις για εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη. Ας εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι κάθε μαθητής θα ευδοκιμήσει στην ποικιλόμορφη ταπετσαρία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης!

Δείτε το πρώτο επεισόδιο εδώ!

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με την πρωτοβουλία Education Resilience in Europe, επισκεφθείτε τη σελίδα της στην πλατφόρμα Scientix .

Πηγή άρθρου: https://www.scientix.eu

Κάλεσμα για νέους Πρεσβευτές του Scientix για την περίοδο 2023-2025

Το έργο Scientix αναζητά δυναμικούς, και δημιουργικούς εκπαιδευτικούς για να συμμετάσχουν στο Scientix Ambassadors Teacher’s Panel, το οποίο αποτελείται ήδη από περισσότερους απο 1200 Πρεσβευτές Scientix που επιλέχθηκαν από το προηγούμενο κύκλο του Scientix. Οι Πρεσβευτές του Scientix είναι εκπαιδευτικοί από όλο στον κόσμο, πρόθυμοι να υποστηρίξουν τη διάδοση του Scientix και την ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων εκπαίδευσης STEM.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι Πρεσβευτές του Scientix βοηθούν στην κοινοποίηση των δραστηριοτήτων του Scientix σε εθνικό επίπεδο και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM στις χώρες τους. Το έργο τους είναι απαραίτητο για την επέκταση και την εδραίωση μιας κοινότητας της οποίας οι βασικές αξίες βασίζονται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στην τάξη, ειδικά στον τομέα του STEM, και στη διασφάλιση ότι οι μαθητές είναι εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν επιτυχημένοι ενήλικες. Το Scientix έχει ήδη 1200 ενεργούς πρεσβευτές και σκοπεύει να επεκταθεί με επιπλέον εκπαιδευτικούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Πρεσβευτές του Scientix ενεργούν σε εθελοντική βάση και οι προϋποθέσεις για να γίνουν Πρεσβευτές είναι:

 1. Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης
 2. Επιτυχής ολοκλήρωση ενός MOOC του Scientix από τα παρακάτω:

Λάβετε υπόψη ότι η επιτυχής ολοκλήρωση σημαίνει ότι έχετε λάβει το επίσημο πιστοποιητικό που εκδίδεται από την European Schoolnet Academy.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είστε μέλος του Δικτύου Συμβούλων Σταδιοδρομίας της STE(A)M IT , απαιτείται να ολοκληρώσετε επιτυχώς μόνο ένα MOOC από τα τέσσερα που αναφέρονται παραπάνω.

3. Έγκριση από τα Υπουργεία Παιδείας των αντίστοιχων χωρών (Οι αιτούντες δεν απαιτείται να κάνουν τίποτα για αυτό το βήμα. European Schoolnet υπεύθυνο για αυτό το βήμα και απευθείας επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας).

4. Επιτυχής ολοκλήρωση 6ου διαδικτυακού μαθήματος Scientix Ambassadors Training Course (SATC). Η πρόσκληση για ένταξη στο SATC θα είναι δυνατή μόνο εάν τα σημεία 1, 2, 3 και 4 έχουν συμπληρωθεί. Το μάθημα θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2024. Η ημερομηνία έναρξης θα κοινοποιηθεί αργότερα στους επιτυχόντες.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

30 Νοεμβρίου 2023 (23:59 CET)

(Σημείωση: Οι τρέχοντες πρεσβευτές Scientix δεν χρειάζεται να υποβάλουν ξανά αίτηση)

Πηγή άρθρου: https://www.scientix.eu/

Νέο MOOC ‘Accelerate Your Teaching’ από το European Schoolnet Academy με επίκεντρο τους επιταχυντές σωματιδίων.

Το έργο Accelerating Teaching, το Scientix, και το European Schoolnet Academy ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ξεκινήσουν ένα συναρπαστικό νέο διαδικτυακό μάθημα: το MOOC «Accelerate Your Teaching» .

Αυτή η πρωτοβουλία παρέχει στους εκπαιδευτικούς υψηλής ποιότητας ψηφιακούς πόρους για τη δημιουργία συναρπαστικών εμπειριών μάθησης με επίκεντρο τους επιταχυντές σωματιδίων. Μέσω διαδραστικών ενοτήτων, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μια βαθύτερη κατανόηση της επιστήμης του 21ου αιώνα και εξερευνούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία διεπιστημονικού και κοινωνικά σχετικού περιεχομένου.

Συμμετέχοντας στο «Accelerate Your Teaching» οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν πρόσβαση σε διδακτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με επιστήμονες και μηχανικούς από πανεπιστήμια και μεγάλες εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Θα διερευνήσουν πώς το ευρύ φάσμα των επιταχυντών σωματιδίων διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, από την ιατρική διάγνωση και θεραπεία μέχρι την κατασκευή, καθώς και στην έρευνα για την κατανόηση της δομής των ατόμων και των σωματιδίων που αποτελούν ολόκληρο το σύμπαν.

Οι ειδικοί που έχουν σχεδιάσει αυτούς τους πόρους ειδικά για χρήση στην τάξη, διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζωντανέψουν αυτή τη νέα μάθηση. Το υλικό χρησιμοποιεί μια ποικιλία εκπαιδευτικών μεθόδων για την τόνωση των αναλυτικών και κριτικής σκέψης των μαθητών, την ενθάρρυνση της συνεργασίας, την ενίσχυση των επικοινωνιακών ικανοτήτων και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής.

Αυτό το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα, που προσφέρεται στα αγγλικά, εκτείνεται σε 25 ώρες από τις 16 Οκτωβρίου έως τον Νοέμβριο. Μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ψηφιακό σήμα και πιστοποιητικό, που θα επικυρώνει το επίτευγμά τους σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές!

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το MOOC και τις εγγραφές εδώ

Πηγή άρθρου: https://www.scientix.eu

QUANTUM COMPUTING : Ένα έργο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με θέμα «Quantum Computing in STEM Education» από το Science on Stage

 

Το Science on Stage προσκαλεί εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη να συμμετάσχουν σε ένα διεθνές έργο για την ανάπτυξη διδακτικού υλικού με θέμα «Quantum Computing in STEM Education».

Ένας κύριος στόχος του δικτύου Science on Stage είναι να φέρει πολύ σχετικά θέματα στις τάξεις παντού. Για το νέο έργο “Quantum Computing in STEM Education”, το Science on Stage προσκαλεί εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη να συμμετάσχουν σε αυτό το διεθνές έργο και να αναπτύξουν μαζί διδακτικό υλικό για αυτό το θέμα.

Οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας σε πολλούς τομείς. Αλλά πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτό το πολύ σχετικό θέμα στην τάξη και να ενθουσιάσουμε τους μαθητές με τον συναρπαστικό κόσμο των κβαντομηχανικών φαινομένων;

Το έργο «Quantum Computing in STEM Education» εστιάζει στην ανάπτυξη και τη δοκιμή διδακτικού υλικού που στοχεύει στην επίτευξη:

 • Άμεση χρηστικότητα σε μαθήματα φυσικής, μαθηματικών και/ή πληροφορικής από καθηγητές με μικρή προηγούμενη εμπειρία.
 • Ενθουσιασμός των μαθητών σχετικά με το θέμα των κβαντικών υπολογιστών και εμφάνιση ευκαιριών σταδιοδρομίας σε αυτόν τον τομέα.
 • Διδάσκοντας στους μαθητές τις υποκείμενες, θεμελιώδεις έννοιες της κβαντικής μηχανικής.
 • Προώθηση αναλυτικής και κριτικής σκέψης, ομαδικής εργασίας και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων.
 • Διευκρίνιση της συνάφειας αυτής της τεχνολογίας για το μέλλον.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του έργου για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο και τον τρόπο υποβολής αίτησης για αυτό. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή άρθρου: https://www.scientix.eu

1.283 πρεσβευτές από 51 χώρες στο Scientix Ambassadors Teachers’ Panel για το 2023

Το έργο Scientix ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την προσθήκη περισσότερων από 200 νέων μελών που θα ενταχθούν στην Ομάδα Εκπαιδευτικών του Scientix το 2023 ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των πρεσβευτών στους 1283 συνολικά .

Αυτοί οι αφοσιωμένοι, δυναμικοί και δημιουργικοί εκπαιδευτικοί προέρχονται από 51 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, θα ξεκινήσουν μια αποστολή για την προώθηση και διάδοση των δραστηριοτήτων του Scientix σε εθνικό επίπεδο, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην προώθηση και την προώθηση του μέλλοντος της εκπαίδευσης STEM.

Ξεκινώντας από τη διάδοση του Scientix μέσω των καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των παρουσιάσεων πρόσωπο με πρόσωπο, οι πρεσβευτές διαδραματίζουν ανεκτίμητο ρόλο στην επιδίωξη ενός ευρύτερου κοινού στόχου.

Στόχος τους είναι να ενισχύσουν τον σαγηνευτικό κόσμο της επιστήμης και να διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ευδοκιμήσουν σε αυτό το δύσκολο γνωστικό αντικείμενο και τελικά να επιτύχουν στην ενήλικη ζωή τους.

Στην Ελλάδα προστέθηκαν 27 νέοι πρεσβευτές, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των Ελλήνων Πρεσβευτών στους 127

Δείτε όλους τους Έλληνες πρεσβευτές του Scientix εδώ

Δείτε όλους πρεσβευτές ανά χώρα εδώ

Νέα σειρά βίντεο του Scientix για εκπαιδευτικούς

Μια σειρά από σύντομα, ενημερωτικά βίντεο που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς είναι τώρα διαθέσιμη στην πύλη του Scientix. Τα βίντεο – πολλά από αυτά που παράγονται από εκπαιδευτικούς – καλύπτουν μια σειρά θεμάτων, χωρισμένα σε τρεις κατηγορίες:

 • Καριέρα και βιομηχανία : μάθετε περισσότερα για τις δεξιότητες που απαιτούνται σε διάφορες σταδιοδρομίες STEM ή ακούστε συμβουλές από επαγγελματίες της STEM.
 • Συμβουλές από εκπαιδευτικούς : ζητήσαμε από τους εκαπιδευτικούς να επιλέξουν ένα θέμα που θεωρούσαν σημαντικό και στη συνέχεια τους υποστηρίξαμε στην παραγωγή βίντεο σχετικά με αυτά τα θέματα, τα οποία περιλαμβάνουν επαυξημένη πραγματικότητα, πειράματα στην τάξη, πώς να διδάσκουν περιβαλλοντικά θέματα και πολλά άλλα.
 • Πώς να κάνετε χρήση του Scientix : οι εκπαιδευτικοί εξηγούν πώς να επωφεληθείτε στο μέγιστο από τις υπηρεσίες του Scientix – μεταξύ άλλων συνεισφέροντας στην κοινότητα.

Αυτά τα βίντεο είναι διαθέσιμα και στο STEM School Label που δημοσιεύτηκε προηγουμένως και, φυσικά, στα τηλεοπτικά επεισόδια του Scientix .

Πηγή άρθρου: https://www.scientix.eu

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (DigCompOrg) διαθέσιμο στα ελληνικά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου δημοσιεύουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations – DigCompOrg) στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

To πλαίσιο αναφοράς DigCompOrg φιλοδοξεί να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης, στόχος του DigCompOrg είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων για την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η έκδοση «Προωθώντας την Αποτελεσματική Μάθηση στην Ψηφιακή Εποχή – Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών» αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης “Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations”. Η έκδοση αποτελεί μια επιστημονική έκθεση για διαμόρφωση πολιτικής του Κοινού Κέντρου Ερευνών, της εσωτερικής επιστημονικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς για τις ψηφιακές ικανότητες στην εκπαίδευση

Στην εποχή μας, η ψηφιακή ικανότητα συνδέεται με το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Είναι η ικανότητα του ενεργού πολίτη να μπορεί να αξιοποιεί ψηφιακές τεχνολογίες με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα για τη μάθηση, την εργασία και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Ευρώπης δεν έχει τις απαραίτητες ψηφιακές ικανότητες για την ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή του στην ψηφιακή εποχή. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί μια σειρά από δράσεις όπως το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Action Plan 2021-2027) και το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (European Skills Agenda), ενώ σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτεί δίνει προτεραιότητα στην καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει τρία πλαίσια αναφοράς που αλληλοσυμπληρώνονται, προσεγγίζοντας ολιστικά την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών οργανισμών:

 • το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών – διά βίου μαθητών (The European Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.2)
 • το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών (The European Framework for the Digital Competence of Educators – DigCompEdu)
 • το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations – DigCompOrg).

Τι μπορεί να προσφέρει το πλαίσιο αναφοράς DigCompOrg

Καθώς οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται με εντυπωσιακό ρυθμό και τρόπο σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών οργανισμών, ώστε να μπορούν:

 • να βελτιώνουν την ικανότητά τους για να αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους,
 • να υποστηρίζουν μαθητές και εκπαιδευτικούς για να καλλιεργήσουν την ψηφιακή ικανότητά τους ως άτομα και ενεργοί πολίτες.

Ωστόσο, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των εκπαιδευτικών οργανισμών γίνεται με διαφορετικό ρυθμό, διαφορετικούς στόχους και διαφορετικά αποτελέσματα. Το πλαίσιο DigCompOrg μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κάθε προσπάθεια που στοχεύει στην καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις σύγχρονες τεχνολογίες για μια αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή μας εποχή.

Το ΕΚΤ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σύντομα θα κυκλοφορήσουν στα ελληνικά και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών, και το πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp 2.2) θα είναι και αυτό σύντομα διαθέσιμο στα ελληνικά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η κυκλοφορία και των τριών πλαισίων αναφοράς στα ελληνικά αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια που γίνεται σε Ελλάδα και Κύπρο για την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών.

Τι περιλαμβάνει το DigCompOrg

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών υιοθετεί μια συστηματική προσέγγιση για τον ορισμό και την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών.

Το πλαίσιο αναφοράς συγκροτείται από επτά βασικά στοιχεία που εξειδικεύονται σε δεκαπέντε επιμέρους στοιχεία, κοινά σε όλους τους τομείς και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επίσης, περιλαμβάνει 74 περιγραφικούς δείκτες, ενώ δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής του πλαισίου σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

To DigCompOrg ορίζει την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών, όπως αυτή θεωρείται απαραίτητη για την προώθηση της αποτελεσματικής μάθησης στην ψηφιακή εποχή, και επιδιώκει:

 • να διευκολύνει τη διαφάνεια και τη σύγκριση μεταξύ συναφών πρωτοβουλιών στη Ευρώπη,
 • να ενθαρρύνει τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διδασκαλία και τη μάθηση,
 • να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μέσα από την κοινή και συστηματική προσέγγιση, το πλαίσιο συμβάλλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας εκπαιδευτικών οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το DigCompOrg έχει μεταφραστεί σε 10 γλώσσες και έχει αξιοποιηθεί σε πολλές πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών στην Ευρώπη. Επίσης, αποτέλεσε τη θεωρητική βάση για την ανάπτυξη του SELFIE, ενός πρακτικού και δωρεάν διαδικτυακού εργαλείου με το οποίο επικεφαλής, εκπαιδευτικοί και μαθητές ενός σχολείου μπορούν να αναστοχαστούν συλλογικά για το πώς αξιοποιούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το SELFIE έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα από περισσότερους από 5 εκατομμύρια επικεφαλής, εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων σε 92 χώρες και είναι διαθέσιμο στα Ελληνικά.

Ξεφυλλίστε την ελληνική έκδοση του DigCompOrg

Μπορείτε να ξεφυλλίσετε την ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών στη διεύθυνση https://metrics.ekt.gr/publications/645, και να ενημερωθείτε για τον τρόπο που οι τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς για να υποστηρίξουν τη μάθηση στην ψηφιακή εποχή.

Η έκδοση εντάσσεται στη σειρά εκδόσεων του ΕΚΤ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Πηγή άρθρου: https://www.ekt.gr/el/news/29025

Έρευνα για τη διδασκαλία μαθητών-μεταναστών από το Scientix

Η πρωτοβουλία του Scientix «‘Education Resilience in Europe» αναζητά εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να ολοκληρώσουν μια διαδικτυακή έρευνα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όταν διδάσκουν μετανάστες μαθητές.

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, μαζί με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από ομάδες εστίασης και έργα υπό την ηγεσία των εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη, θα συμβάλουν σε μια σειρά συστάσεων πολιτικής που θα διανεμηθούν μεταξύ των ευρωπαϊκών υπουργείων Παιδείας και των σχετικών δικτύων.

Η έρευνα είναι εντελώς ανώνυμη και δεν θα χρειαστεί περισσότερο από 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν εργαστεί με μετανάστες φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών συνταξιούχων εκπαιδευτικών, καλούνται να συμμετάσχουν.

Αυτό το έργο αναμένεται να παρέχει καλές πρακτικές, εργαλεία και συστάσεις για μια πιο ομαλή ένταξη παιδιών από διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και γεωγραφικά υπόβαθρα.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στην έρευνα εδώ .