Europeana Education Competition 2023

Σε συνεργασία με την 2023 STEM Discovery Campaign ο Διαγωνισμός Europeana Education Competition 2023 στοχεύει να τονίσει τη σημασία της ενσωμάτωσης καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή κληρονομιά των τεχνών και της επιστήμης.

Ο διαγωνισμός προσκαλεί εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση και την ειδική αγωγή οποιουδήποτε αντικειμένου, μουσειοπαιδαγωγούς και άλλους επαγγελματίες (όπως βιβλιοθηκονόμους, επιμελητές και άλλους μη τυπικούς εκπαιδευτικούς) να βρουν καινοτόμους τρόπους χρήσης της ψηφιακής κληρονομιάς της Europeana στις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για αυτήν.

Οι Συλλογές της Europeana είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για διαδικτυακές δραστηριότητες. Μέσω του https://historiana.eu/ ή του Transcribathon μπορείτε να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα με αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία. Στο ιστολόγιο Teaching with Europeana, μπορείτε να βρείτε μερικά σενάρια μάθησης και ιστορίες υλοποίησης που έχουν οργανωθεί εν μέρει ή πλήρως εικονικά.

Διαβάστε περισσότερα για τον διαγωνισμό Europeana εδώ!

Κάλεσμα για νέους Πρεσβευτές του Scientix για την περίοδο 2023-2024

Το έργο Scientix αναζητά δυναμικούς, και δημιουργικούς εκπαιδευτικούς για να συμμετάσχουν στο Scientix Ambassadors Teacher’s Panel, το οποίο αποτελείται ήδη από περισσότερους απο 1000 Πρεσβευτές Scientix που επιλέχθηκαν από το προηγούμενο κύκλο του Scientix. Οι Πρεσβευτές του Scientix είναι εκπαιδευτικοί από όλο στον κόσμο, πρόθυμοι να υποστηρίξουν τη διάδοση του Scientix και την ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων εκπαίδευσης STEM.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι Πρεσβευτές του Scientix βοηθούν στην κοινοποίηση των δραστηριοτήτων του Scientix σε εθνικό επίπεδο και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM στις χώρες τους. Το έργο τους είναι απαραίτητο για την επέκταση και την εδραίωση μιας κοινότητας της οποίας οι βασικές αξίες βασίζονται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στην τάξη, ειδικά στον τομέα του STEM, και στη διασφάλιση ότι οι μαθητές είναι εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν επιτυχημένοι ενήλικες. Το Scientix έχει ήδη 849 ενεργούς πρεσβευτές και σκοπεύει να επεκταθεί με 200 επιπλέον εκπαιδευτικούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Πρεσβευτές του Scientix ενεργούν σε εθελοντική βάση και οι προϋποθέσεις για να γίνουν Πρεσβευτές είναι:

 1. Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης
 2. Επιτυχής ολοκλήρωση ενός MOOC του Scientix από τα παρακάτω:

Terra Mission MOOC: Teaching Sustainability for Action

STEM Out of The Box: A STEM Approach to Non-STEM Subjects

Make it Open Schooling

Exploring Nature-Based Solutions in Your Classroom Rerun

3. Καταχώρηση τουλάχιστον μίας δραστηριότητας STEM στον Χάρτη του STEM Discovery Campaign 2023.

4. Επιτυχής ολοκλήρωση 6ου διαδικτυακού μαθήματος Scientix Ambassadors Training Course (SATC). Η πρόσκληση για ένταξη στο SATC θα είναι δυνατή μόνο εάν τα σημεία 1, 2, 3 και 4 έχουν συμπληρωθεί. Το μάθημα θα διαρκέσει από τις 17 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου 2023 .

Προθεσμία υποβολής αίτησης

7 Απριλίου 2023 (23:59 CET)

Πηγή άρθρου: https://www.scientix.eu/

Το έργο Three Rs φέρνει νέους πόρους για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το έργο Three Rs – Replacement, Reduction and Refinement of animal use in Science – ανέπτυξε νέο υλικό για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από νέα σενάρια μάθησης και πρόσθετους πόρους, με βάση τις τρεις βασικές αρχές των Τριών Rs, συγκεκριμένα Replacement, Reduction και Βελτίωση της χρήσης των ζώων στην επιστημονική έρευνα και που συνήθως υιοθετούν διεπιστημονική προσέγγιση.

Τα υλικά που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός μαθήματος ή σε πολλά μαθήματα. Τα σενάρια μάθησης μπορούν επίσης να εφαρμοστούν ως διεπιστημονικές δραστηριότητες βασισμένες σε έργα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη σε συνεργασία με πολλούς εκπαιδευτικούς. Ενώ γενικά προορίζονται για κλάσεις STEM, τα υλικά μπορούν να εφαρμοστούν σε κλάσεις μη STEM με μικρές προσαρμογές.

Δείτε παρακάτω τα νέα σενάρια μάθησης για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Το έργο Three Rs προσφέρει επίσης πρόσθετους πόρους για να εμπλουτίσετε τα μαθήματά σας Three Rs. Αυτά περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, σειρές podcast και εργασίες ή διαδικτυακά εργαλεία που συμπληρώνουν τα αναπτυγμένα σενάρια μάθησης. Ωστόσο, οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ξεχωριστό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των θεμάτων των Three Rs. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός θα χρειαστεί να κάνει μια σύντομη εισαγωγή στα Three Rs ) για να εξηγήσει στους μαθητές τις δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας τους πρόσθετους πόρους.

Βρείτε παρακάτω τους νέους πρόσθετους πόρους για δασκάλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

The Three Rs Podcast Series

Πηγή άρθρου: http://www.scientix.eu

Νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ ClimaTePD για Καθηγητές Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο ‘Προς ένα νέο μοντέλο Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών σε Δεξιότητες σχετιζόμενες με την Κλιματική Αλλαγή’ (‘Towards a new model of Teachers’ Professional Competence Development on Climate Change’ – με ακρωνύμιο ClimaTePD) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές καθηγητικών σχολών με σκοπό να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και διδασκαλίας της κλιματικής αλλαγής και να εμπνεύσουν τους μαθητές τους να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την παγκόσμια απειλή της κλιματικής αλλαγής.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 40 ωρών, χωρίζεται σε έξι μαθησιακές ενότητες που υλοποιούνται σε διάστημα 9 εβδομάδων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
 • Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με έννοιες και εργαλεία της διερευνητικής μάθησης και της παιχνιδοποίησης στη σχολική τάξη
 • Εφαρμογή και ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής
 • Αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων σε δραστηριότητες μάθησης για τη διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής στη σχολική τάξη
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών στη ψηφιακή πύλη εκμάθησης (που είναι διαθέσιμη) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται διαδικτυακά, σε χρόνο και χώρο που εσείς επιλέγετε. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να γίνουν εργασίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο ασύγχρονες όσο και σύγχρονες δραστηριότητες, που προάγουν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών (συμμετοχή σε συζητήσεις, σύγκριση, προσαρμογή και δημιουργία διδακτικών σεναρίων, συμμετοχή στην αξιολόγηση του προγράμματος).

Οι συμμετέχοντες που θα συγκεντρώσουν 75 βαθμούς (σε σύνολο 105+ βαθμών) από τις διάφορες δραστηριότητες, θα λάβουν πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πρόσθετοι βαθμοί μπορούν να αποκτηθούν με τον εμπλουτισμό του αποθετηρίου με πηγές διαδικτυακού υλικού ή πηγές ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της διδασκαλίας.

Εγγραφές: Από 30.01.2023 στο https://course.climatepd.eu/?lang=el
Έναρξη: 06.02.2023
Διάρκεια: 06.02.2023 – 09.04.2023

Το έργο ClimaTePD συντονίζεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και η κοινοπραξία αποτελείται από πέντε εταίρους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://www.climatepd.eu/index.php/el/ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@climatepd.eu

Απολογισμός του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Scientix

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο Scientix πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2022. Το συνέδριο παρείχε μια επισκόπηση των προκλήσεων και των ευκαιριών στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών στην Ευρώπη και τόνισε τις δυνατότητες και τις δυνατότητες που μπορεί να επιφέρει η κοινότητα του Scientix.

Παρουσίασε επίσης πολλαπλές ευκαιρίες για να μάθουμε περισσότερα για διάφορα εκπαιδευτικά έργα STEM στην Ευρώπη, εμβαθύνοντας τις συνδέσεις, δημιουργώντας νέες ιδέες και εμπνέοντας εκπαιδευτικούς επιστήμης για να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό για την εκπαίδευση STEM και να μοιραστούν την τεχνογνωσία, τη γνώση και τις βέλτιστες πρακτικές τους.

Περίπου 1.200 ,εκπαιδευτικοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ερευνητές επιστημονικής εκπαίδευσης, επαγγελματίες STEM, εκπρόσωποι του κλάδου και διαχειριστές έργων παρακολούθησαν το συνέδριο, το οποίο περιλάμβανε 32 παράλληλες ομιλίες για διάφορα θέματα STEM, 15 έργα STEM που παρουσιάστηκαν σε ολομέλειες, οκτώ πρακτικά εργαστήρια, δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με επίκεντρο την EdTech που μεταμορφώνει την εκπαίδευση και το STE(A)M, αντίστοιχα, και αρκετές βασικές ομιλίες.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν η Νίκη Κεραμέως, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Ariadna Farres Basiana, ειδικός στην αστροδυναμική στη NASA. η Laura Quintana, αντιπρόεδρος & γενική διευθύντρια, ακαδημία δικτύων cisco, ο Andreas Schleicher, διευθυντής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ η Anna Horváth, αναλύτρια, του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Joseph Roche, διευθυντής ερευνητικής σχολής εκπαίδευσης του Trinity College του Δουβλίνου, ο Jeremy Rollison, ανώτερος διευθυντής στις Ευρωπαϊκές κυβερνητικές υποθέσεις της Microsoft, ο Michal Uhl, Διευθυντής της Τσεχικής Εθνικής Υπηρεσίας για τη διεθνή εκπαίδευση και έρευνα· και ο Jan de Craemer, πρόεδρος του European Schoolnet.

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ, τα βίντεο από τις κύριες ομιλίες εδώ, τα βίντεο από τις παρουσιάσεις, τα εργαστήρια, τις συζητήσεις κ.λπ. εδώ και τις παρουσιάσεις και τις αφίσες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο εδώ.

2 νέα MOOCs από το European Schoolnet Academy

Make it Open Schooling από 09 Ιανουαρίου 2023.

Το μάθημα θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες πώς η προσέγγιση του Open Schooling στη διδασκαλία και τη μάθηση μπορεί να ενσωματωθεί σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες – ιδιαίτερα στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών – και να συνδυαστεί με την δημιουργική παιδαγωγική. Το μάθημα θα παρέχει επίσης συμβουλές για το πώς να εμπλέκετε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς στην εκπαιδευτική σας δραστηριότητα Τέλος, θα υποστηρίξει επίσης τη δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών/εκπαιδευτικών που είναι εξοικειωμένοι και ενθουσιώδεις με το Open Schooling.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ

Εξερεύνηση λύσεων που βασίζονται στη φύση στην τάξη σας – από 13 Φεβρουαρίου 2023

Το εκπαιδευτικό δυναμικό των λύσεων που βασίζονται στη φύση (nature-based solutions -NBS παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητο, ενώ επί του παρόντος λείπουν καινοτόμα προγράμματα και πόροι γύρω από το NBS από τα επίσημα και άτυπα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και οικογένειες. Αυτό το μάθημα στοχεύει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα διερευνώντας την εφαρμογή του NBS στις τάξεις μέσω έτοιμων προς χρήση σεναρίων μάθησης. Τα σενάρια μάθησης που παρουσιάζονται σε αυτό το μάθημα προωθούν την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και τη μάθηση βάσει έργου και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν για μια σειρά θεμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM που συνδιοργανώθηκε από το European SchoolNet και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο χώρο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στο συνέδριο εγγράφηκαν 780 σύνεδροι ενώ τις ομιλίες και τα εργαστήρια παρακολούθησαν συνολικά με φυσική παρουσία περισσότεροι από 350 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ερευνητές και φοιτητές.

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησαν ο Κοσμήτορας  της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης, o Πρόεδρος του ΙΤΥΕ Διόφαντος και Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτρης Σερπάνος, ο Καθηγητής Μεθοδολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ κ. Αναστάσιος Εμβαλωτής, ο Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς- Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ. Δημήτριος Σάμψων, ο Πρόεδρος της ΠΑΝΕΚΦΕ κ. Χρήστος Γεωργόπουλος, και ο Εκπρόσωπος της ΕΕΛΛΑΚ στο Scientix και Συντονιστής της Παιδαγωγικής Ομάδας του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης του eTwinning. κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 88 εισηγήσεις, 21 εργαστήρια, 6 κεντρικές ομιλίες και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης από ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς σε θέματα όπως:    

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Εκπαιδευτική Καινοτομία
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και STEM
 • Παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)
 • Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)
 • Αξιοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικά Λογισμικά STEM
 • ΕΛ/ΛΑΚ και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)

Οι εργασίες του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Scientix ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης την οποία και συντόνισε ο κ. Παρασκευάς Μιχαήλ και συμμετείχαν οι κ.Χρήστος Τρούσσας, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,, η κ. Θεοδώρα Αστέρη, Σύμβουλος Α’ ΙΕΠ, Συντονίστρια Επιστημονικής Μονάδας “Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση”, η κ. Μαρία Ξέστερνου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου, ο κ. Θαρρενός Μπράτιτσης, Καθηγητής του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Αύγουστος Τσινάκος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και ο κ. Σοφοκλής Σωτηρίου, Υπεύθυνος του Τμήματος έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής.

Όλες οι διαφάνειες των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα.

Τα βίντεο από το συνέδριο θα δημοσιευθούν αργότερα στον ιστόσοπο του συνεδρίου

Το Scientix (scientix.eu) είναι Ευρωπαϊκό έργο που υλοποιείται  από το European SchoolNet (eun.org) με σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης STEM στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Συστήματα. Στην Ελλάδα υλοποιεί το Scientix ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).

___________________________________________________

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM υποστηρίχθηκε με χορηγία του Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος.

Ξεκινά την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, σε συνεργασία με το European SchoolNet διοργανώνουν το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ε.Μ.Π, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες και επαγγελματίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση STEM (Science Technology Engineering Mathematics) στο πλαίσιο μαθημάτων της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, (STEM, Science Technology Engineering Mathematics) να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την εκπαίδευση STEM.

Το συνέδριο Scientix θα προσφέρει ένα εθνικό φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών, μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση STEM.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν πάνω 90 ομιλίες και 21 εργαστήρια από ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς σε θέματα όπως:        

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Εκπαιδευτική Καινοτομία
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και STEM
 • Παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)
 • Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)
 • Αξιοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικά Λογισμικά STEM
 • ΕΛ/ΛΑΚ και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)

Το συνέδριο θα χαιρετίσουν μεταξύ άλλων ο κοσμήτορας ο Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητής
κ. Νεκτάριος Κοζύρης, o Πρόεδρος του ΙΤΥΕ Διόφαντος και Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτρης Σερπάνος, ο Καθηγητής Μεθοδολογίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ κ. Αναστάσιος Εμβαλωτής, ο Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς- Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση κ. Δημήτριος Σάμψων, ο Πρόεδρος της ΠΑΝΕΚΦΕ κ. Χρήστος Γεωργόπουλος, και ο Εκπρόσωπος της ΕΕΛΛΑΚ στο Scientix και Συντονιστής της Παιδαγωγικής Ομάδας του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης του eTwinning. κ. Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου https://pretalx.ellak.gr/scientix2022/schedule/

Για την παρακολούθηση του συνεδρίου απαιτείται  εγγραφή στο https://scientix.ellak.gr/engrafes/ .

Για την παρακολούθηση των εργαστηρίων απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για κάθε εργαστήριο μέσα από τους συνδέσμους του προγράμματος του συνεδρίου.

Έκθεση από το δίκτυο Eurydice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βελτίωση της μάθησης στην επιστημονική εκπαίδευση και στα μαθηματικά

Η έκθεση «Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools», που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες από το δίκτυο Eurydice της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξετάζει τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών και των επιστημών στην Ευρώπη, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και τον τρόπο στήριξης των μαθητών όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία.

Αύξηση των επιτευγμάτων των μαθητών

Τα μαθηματικά και η επιστημονική εκπαίδευση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο μας, η γνώση των μαθηματικών και των επιστημών μπορεί να βοηθήσει τις νεότερες γενιές να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε — συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης, της παγκόσμιας υγείας και της διάδοσης της παραπληροφόρησης.

Παρά την έμφαση στην αριθμητική και την επιστημονική παιδεία στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, το ποσοστό των μαθητών που δεν επιτυγχάνουν στα βασικά επίπεδα παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον συμφωνηθέντα μέγιστο στόχο του 15 %. Όταν πολλοί μαθητές στην Ευρώπη στερούνται βασικής παιδείας στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιες πολιτικές έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα των μαθητών.

Η Ευρωπαία επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκάμπριελ, σχολίασε:
«Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο των μαθητώ εξακολουθεί να επηρεάζει τα επιτεύγματα. Για τους μειονεκτούντες μαθητές, ο κίνδυνος ανεπαρκών επιδόσεων μπορεί να είναι σημαντικός, ο οποίος έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από την κρίση COVID-19.

Αλλά έχουμε ένα όραμα. Στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης όπου όλοι οι νέοι θα λαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση, θα αποκτούν επαρκές επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους».

Κύρια ευρήματα της έκθεσης

Η έκθεση υπογραμμίζει περαιτέρω τα ακόλουθα κύρια πορίσματα

 • ο πιο κοινός τρόπος υποστήριξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι μέσω πρόσθετης εκπαίδευσης ενός προς ένα ή μικρής ομάδας, είτε κατά τη διάρκεια της επίσημης σχολικής ημέρας είτε εκτός αυτής.
 • τα εκπαιδευτικά συστήματα που παρέχουν μαθησιακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επίσημης σχολικής ημέρας τείνουν να έχουν χαμηλότερα ποσοστά μαθητών με χαμηλές επιδόσεις τόσο στα μαθηματικά όσο και στις επιστήμες.
 • τα εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη στήριξη μαθητών με χαμηλές επιδόσεις («remedial teachers») συμμετέχουν στην παροχή μαθησιακής υποστήριξης έχουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερα ποσοστά ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά
 • τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία της φύσης ή τη μείωση της ρύπανσης βρίσκονται παντού στα προγράμματα σπουδών, αλλά η περιβαλλοντική βιωσιμότητα εξακολουθεί να μην συγκαταλέγεται στις βασικές εκπαιδευτικές αρχές στο ήμισυ των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων.
 • υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πιο συνεχή επαγγελματική εξέλιξη σε αυτούς τους τομείς.
 • παρά τον μεγάλο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών, μόνο το ήμισυ των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει θέσει σε εφαρμογή πρόσθετα μέτρα στήριξης της μάθησης

Διαβάστε εδώ την έκθεση

Πηγή άρθρου: https://education.ec.europa.eu

Δύο STEAM διαγωνισμοί για μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και πολίτες

 1. Διεθνής διαγωνισμός Τέχνης και Επιστήμης

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία REINFORCE διοργανώνει έναν διαγωνισμό Τέχνης-Επιστήμης για μαθητές 4-12 και 12-18 ετών!

Περι τίνος πρόκειται;

Οι συμμετέχοντες μαθητές καλούνται να υποβάλουν έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 ένα έργο τέχνης το οποίο θα εστιάζει σε θέματα θεμελιώδους Φυσικής όπως το Διάστημα, ο Χώρος, ο Χρόνος, η Φύση και η δομή του Σύμπαντος. Το έργο τέχνης που θα κερδίσει το διαγωνισμό θα παρουσιαστεί κατά τη βραδιά του Ερευνητή 2022 στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Βαρύτητας (EGO-Virgo).

Όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν προκριθεί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία εικονική περιήγηση του παρατηρητηρίου Βαρυτικών κυμάτων Virgo ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση. Μάθετε περισσότερα για το διαγωνισμό εδώ:  

https://www.reinforceeu.eu/platformforartisticintervention/internationalyouthartsciencecontest

 1. Ο διαγωνισμός Επιστήμης του Πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φυσικών (EPS Citizen Science Competition 2022

Υποστηρίξτε ερευνητές στο χώρο της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών και της Αστρονομίας Βαρυτικών Κυμάτων να βελτιστοποιήσουν τους ανιχνευτές τους για να κάνουν σημαντικές νέες ανακαλύψεις και να έχετε την ευκαιρία να επιλεγείτε για ένα ταξίδι στο CERN ή το EGOVirgo με όλα τα έξοδα πληρωμένα! Ο διαγωνισμός αναφέρεται σε ενήλικες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου και θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι συμμετέχοντες που θα προκριθούν θα ανακοινωθούν στις αρχές του Οκτωβρίου και οι νικητές που θα κερδίσουν το έπαθλο του ταξιδίου θα ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου. Μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες και τους κανόνες του διαγωνισμού εδώ: http://reinforce.ea.gr/epscitizensciencecompetition/.