Πρόγραμμα Ημερίδας

Η ημερίδα θα αποτελείται από 2 ξεχωριστές ενότητες:

Α) Ενίσχυση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Διάστημα στην εκπαίδευση STEAM

Β) Εξερεύνηση καινοτόμων σεναρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEAM

Παράλληλα με τις ομιλίες – παρουσιάσεις θα υπάρχει και ενότητα εργαστηρίων, Δείτε όλα τα εργαστήρια εδώ

Ημερίδα Scientix

Εργαστήρια