Ομιλίες – Παρουσιάσεις – Εργασίες – Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου

Ομιλίες – Παρουσιάσεις – Εργασίες – Τρίτη 04 Σεπτεμβρίου

4 Σεπτεμβρίου – Αίθουσα Τελετών Κτιρίου Διοίκησης

4 Σεπτεμβρίου – Αμφιθέατρο Πολυμέσων – Βιβλιοθήκη