Διοργανωτές

Διοργάνωση

  • Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ (www.eellak.gr)
  • European SchoolNet (www.eun.org)
  • Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ)

Συνδιοργανωτές

  • Eλληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση http://e-diktyo.eu/

Υποστηρικτές