Εργαστήρια 03/09/2018

03/09/2018
15:00 – 16:30
Playing with Protons: Ένα ταξίδι στον κόσμο των ατόμων με χρήση της πλατφόρμας Go-Lab και του μικροελεγκτή Arduino
03/09/2018
15:00 – 16:30
Εργαστήριο για τη χρήση της πλατφόρμας iMUSCICA (http://www.imuscica.eu/)
03/09/2018
15:00 – 16:30
Τα Leds ανάβουν στα σχολεία”: Εισαγωγή στο περιβάλλον Scratch for Arduino
03/09/2018
16:30 – 18:00
Διερευνητική μάθηση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: GoLab/NextLab – Εργαλεία για τη συγγραφή διερευνητικών σεναρίων
03/09/2018
16:30 – 18:00
Εισαγωγή στην Υπολογιστική Σκέψη χωρίς Ψηφιακές Συσκευές – Computational Thinking Unlpugged
03/09/2018
16:30 – 18:00
Εργαστήριο για την χρήση της πλατφόρμας STORIES OF TOMORROW (http://www.storiesoftomorrow.eu/)
03/09/2018
18:30 – 20:00
V4T – Videogames for Teachers
03/09/2018
18:30 – 20:00
ΒΥO-STE[A]M – Build Your Own STE[A]M Δοκιμασμένες εφαρμογές STE[A]M στη προσχολική αγωγή και στο δημοτικό, σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές πρακτικές βασισμένες στις πολλαπλές ευφυΐες.
03/09/2018
18:30 – 20:00
Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων STEM με LabVIEW