Ανάπτυξη ρομποτικής πλατφόρμας χαμηλού κόστους

Αβραάμ Χατζόπουλος

Μιχαήλ Παπουτσιδάκης,

Μιχαήλ Καλογιαννάκης 

Σαράντος Ψυχάρης

Ανάπτυξη ρομποτικής πλατφόρμας χαμηλού κόστους, βασισμένη στην αξιοποίηση των ευρημάτων έρευνας δράσης για την εκπαίδευση STEM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική

Αίθουσα Τελετών Κτιρίου Διοίκησης:

Δευτέρα 15:00- 15:20

Με αφετηρία την εκπαίδευση STEM και την εκπαιδευτική ρομποτική (ΕΡ), η παρούσα εργασία αποτελεί την αρχή μίας ερευνητικής πρότασης που εξετάζει με την εφαρμογή του  θεωρητικού πλαισίου της έρευνας δράσης τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου και συγκεκριμένα μίας χαμηλού κόστους, «ανοικτής», πλήρως εξελληνισμένης, εκπαιδευτικής ρομποτικής πλατφόρμας υλισμικού (hardware) και λογισμικού (software) για την εφαρμογή STEM και ΕΡ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρωταρχικός στόχος της έρευνας αποτελεί η σχεδίαση και ανάπτυξη της πλατφόρμας με επίκεντρο την εκπαιδευτική κοινότητα (τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές) λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.