Συνδυάζοντας την κωδικοποίηση με την εκμάθηση εννοιών STEM μέσω της δημιουργίας μιας φορητής εφαρμογής για την πρόγνωση καιρού

Stamatis Papadakis

Συνδυάζοντας την κωδικοποίηση με την εκμάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) μέσω της δημιουργίας μιας φορητής εφαρμογής για την πρόγνωση καιρού.

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Η προσέγγιση αυτή είναι πλέον γνωστή με το ακρωνύμιο STEM και βασίζεται στην θεώρηση ότι τα σύγχρονα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και πολυδιάστατα για να αντιμετωπισθούν από μια μόνο επιστήμη όπως συνέβαινε στα προγράμματα σπουδών παλαιότερων δεκαετιών. Με το STEM επιχειρείται ο μετασχηματισμός από το επίπεδο της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο στο αναλυτικό πρόγραμμα θα διαδραματίζει η επίλυση προβλήματος, η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση, ενώ θα απαιτείται η δημιουργική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην ανακάλυψη της λύσης. Στην θεώρηση αυτή συμβάλει και η διδασκαλία του προγραμματισμού καθώς μέσω αυτής οι μαθητές και μαθήτριες αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, όπως την αφαιρετική σκέψη, την
αλγοριθμική σκέψη, την αναγνώριση μοτίβων κ.α. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εκπαιδευτική πρακτική η οποία συνδυάζει την κωδικοποίηση με την εκμάθηση εννοιών των STEM μέσω της δημιουργίας μιας φορητής εφαρμογής για την πρόγνωση καιρού. Η εκπαιδευτική πρακτική, στοχεύει στην ανάπτυξη των ετερογενών ικανοτήτων/υποβάθρων/ενδιαφερόντων των μαθητών και μαθητριών ενθαρρύνοντας τους να εμπλακούν σε αυθεντικές δραστηριότητες συναφείς με τα επιστημονικά πεδία του STEM.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *