Αρχείο

STEMigrants.eu: Ένα δικτυακό αποθετήριο δραστηριοτήτων STEM

Ιωάννης Λεύκος

Χριστίνα Λούστα

STEMigrants.eu: Ένα δικτυακό αποθετήριο δραστηριοτήτων STEM για την ένταξη και την εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών μαθητών – Πιλοτική έρευνα

Η είσοδος στη χώρα τα τελευταία χρόνια μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών, οδήγησε στην ανάγκη ένταξης και εκπαίδευσής τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί, βρισκόμενοι στην πρώτη γραμμή αυτού του εγχειρήματος, καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις δυσκολίες μιας πολυ- πολιτισμικής τάξης.
Η ομάδα των STEMigrants, επιθυμώντας να διευκολύνει τόσο την ένταξη και την εκπαίδευση των μαθητών καθώς και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, προτείνει την εισαγωγή στην τάξη, ομαδικών δραστηριοτήτων με παιγνιώδη χαρακτήρα και θεματολογία STEM.

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στην ιδέα της χρήσης πολυμεσικών κειμένων (εικόνες και βίντεο) για την περιγραφή των υλικών και των οδηγιών των δραστηριοτήτων, πιστεύοντας οτι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεπεραστεί το γλωσσικό εμπόδιο, να ενισχυθεί η
συμμετοχή όλων των μαθητών, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
Το STEMigrants.eu αποτελεί μία πρωτοβουλία ανοιχτή στο εκπαιδευτικό και στο ευρύτερο κοινό (μαθητές, γονείς) και υλοποιείται με τη δημιουργία ενός διαδικτυακού, ελεύθερα προσβάσιμου αποθετηρίου. Οι
εκπαιδευτικοί, μπορούν όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν αλλά και να συνεισφέρουν, υποβάλλοντας δικές τους δραστηριότητες STEM.
Στην εργασία παρουσιάζεται μια πιλοτική έρευνα των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση του αποθετηρίου, μετά από συμμετοχή τους σε σχετικά βιωματικά εργαστήρια. Οι απόψεις γενικά ήταν πολύ θετικές, καταγράφηκαν όμως και κάποιες επιφυλάξεις.

Χρήση Τεχνικών Αφήγησης στην Προετοιμασία μαθητών Δημοτικού για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής W.R.O.

Michael Bacaloglou

Anna Koumara

Χρήση Τεχνικών Αφήγησης στην Προετοιμασία μαθητών Δημοτικού για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής W.R.O.

Στην προετοιμασία τριών τετραμελών τμημάτων του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής WRO Hellas με θέμα τον εποικισμό του Άρη, εντάχθηκε
μια εκπαιδευτική εφαρμογή μαθήματος Δημιουργικής Γραφής. Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν ένα σύντομο κείμενο, μέσα από την οπτική γωνία ενός μέλους της αποστολής των πρώτων εποίκων, μετά από συζήτηση που είχε προηγηθεί για τα χαρακτηριστικά του πλανήτη και τις ανάγκες των αστροναυτών. Στόχος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν την αποστολή που είχαν να φέρουν εις πέρας, να ενεργοποιηθούν και να κινητοποιηθούν,
συμμετέχοντας ενεργά στις αποφάσεις για την κατασκευή της βάσης και τους αυτοματισμούς που θα δημιουργούσαν με χρήση του LEGO WeDo και του Scratch και θα παρουσίαζαν στους κριτές. Έτσι, ένα κλασικό μάθημα STEM μετατράπηκε σε STEAM, χρησιμοποιώντας δραστηριότητες προσανατολισμένης διερεύνησης, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών, δίνοντας της δυνατότητα στον εκπαιδευτή να καθοδηγήσει τα παιδιά προς επιδιωκόμενα μονοπάτια, επικαλούμενος την ιστορία που είχε επινοηθεί.

Αξιοποιώντας Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη διδακτική πράξη

Κατερίνα Γλέζου

Αξιοποιώντας Συστήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη διδακτική πράξη

Η αξιοποίηση Συστημάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη σχολική τάξη παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής μαθητοκεντρικών κατασκευαστικών εποικοδομιστικών διδακτικών πρακτικών και διαμόρφωσης
ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος συμβάλλοντας στην ενεργή εμπλοκή και οικοδόμηση προσωπικού νοήματος από τους μαθητές.
Η παρούσα εργασία αφορά στην παρουσίαση διδακτικών προτάσεων, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες σε μαθητές Δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο των Απογευματινών Ομίλων Ρομποτικής των
Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού και Εκάλης.

Παρουσιάζονται αυθεντικά παραδείγματα εφαρμογής ειδικά σχεδιασμένων, ηλικιακά και παιδαγωγικά κατάλληλων, Συστημάτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, τα παραδείγματα αφορούν στην αξιοποίηση του Bee-Bot για νήπια και Α ́ τάξη δημοτικού και των πακέτων Lego WeDo 1.0 και Lego WeDo 2.0 για Γ ́ και Δ ́ τάξεις δημοτικού. Η χρήση των συστημάτων Lego WeDo 1.0 και του πακέτου Lego WeDo 2.0. αφορά στην κατασκευή ρομποτικών
κατασκευών και προγραμματισμού αυτών στο περιβάλλον Scratch 2.0.
Ενδεικτικά ερωτήματα που επιχειρούνται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της εργασίας: Πώς μπορούν να ενταχθούν εκπαιδευτικά πακέτα Ρομποτικής στη διδακτική πρακτική;

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει και τι προϋποθέτει η εμπλοκή στη διαδικασία αξιοποίησης ρομποτικών συστημάτων; Ποιες δυσκολίες αναδύονται και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά οφέλη;

STEAM learning using a web-based workbench of music science interactive activities

Vassilis Katsouros, Aggelos Gkiokas, Sofoklis Sotiriou, Petros Stergiopoulos, Renaat Frans, Erica Andreotti, Robert Piechaud, Zoltan Karpati, Pierre Laborde, Daniel Martín-Albo, Fotini Simistira and Marcus Liwick

STEAM learning using a web-based workbench of music science interactive activities

 

he aim of the paper is to present an innovative STEAM pedagogical framework and the development of a web-based workbench with advanced activity environments and core enabling technologies for music science interactive activities. The overall pedagogical framework supports mastery of core academic content on STEM subjects for secondary school students alongside with the development of their creativity and deeper learning skills, through engagement in music activities. To reach this goal, it introduces new methodologies and innovative technologies supporting active, discovery-based, collaborative, personalised, and more engaging learning. In particular, the wbeb-based workbench included activity environments and tools such as a 3D environment for designing virtual musical instruments, advanced music generation and processing technologies to apply and interpret related physics and mathematics principles, gesture and pen-enabled multimodal interaction for music co-creation and performance, and advanced environments for carrying out maths and geometry tasks.

The educational deployment of the workbench is built around a suite of interdisciplinary project/inquiry-based educational scenarios for STEAM, integrating in-innovative methods in teaching and learning. The workbench is pilot-tested and evaluated in real learning contexts in secondary schools from three European countries

H JavaScript βιβλιοθήκη p5.js ως STEM εργαλείο

Βασίλης Παλίλης

Αναστασία Ζουμπλιου

H JavaScript βιβλιοθήκη p5.js ως STEM εργαλείο

To p5.js είναι μια ελεύθερη βιβλιοθήκη JavaScript, μας επιτρέπει να δημιουργούμε σκίτσα, κινούμενα σχέδια και διαδραστικά γραφικά που είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε browser. Οι pre-built functions καθιστούν το p5 ένα εύκολο στη χρήση εργαλείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσομοιώσεις και virtual πειράματα STEM. Αν και είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού, δεν απαιτεί πολύ χρόνο για να το μάθει κάποιος και ο χρόνος που ένας εκπαιδευτικός STEM θα διαθέσει για τον λόγο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τη δημιουργία εφαρμογών της ειδικότητάς του. Επίσης, η γνώση της JavaScript που θα αποκομίσει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών και σε παρόμοιες βιβλιοθήκες, όπως το vue.js.

Αυτή η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση του p5.js στο πλαίσιο της χημείας, της φυσικής και της γεωλογίας. Για καθένα από αυτά τα γνωστικά αντικείμενα θα εξετάσουμε ένα παράδειγμα, που θα δείξει
υλοποίηση θεμάτων όπως PH και οι κρούσεις στο p5.js και τα πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται για την εκπαίδευση
STEM. Θα δούμε επίσης πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα γεωλογίας στη χαρτογράφηση.
Ο στόχος είναι να υλοποιηθούν φαινόμενα που διαφορετικά απαιτούν εργαστήριο ή άλλα μέσα για να καταστούν κατανοητά και να παρουσιαστούν με έναν οπτικό και διαδραστικό τρόπο που θα βοηθήσει τους μαθητές να πειραματιστούν.

Δημιουργικά πειράματα με τον κόσμο των σωματιδίων

Ράνια Λάμπου

Δημιουργικά πειράματα με τον κόσμο των σωματιδίων

Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα συμπλέουν με καινοτόμες μεθόδους μάθησης που προετοιμάζουν τα άτομα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου κόσμου. Η εκπαίδευση STEM αντικατοπτρίζει τις δεξιότητες του 21ου αιώνα ενσωματώνοντας τις εξής παραμέτρους: δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συνεργασία και επικοινωνία. Τα projects της εκπαίδευσης STEM επικεντρώνονται στην επιστημονική διερεύνηση και στις έρευνες που διεξάγονται από τους ίδιους τους μαθητές μέσω ανοιχτών προβλημάτων και πρακτικών δραστηριοτήτων. Συνδυάζοντας την εκπαίδευση STEM με την διδασκαλία που αξιοποιεί την τέχνη και τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες (STEAM), οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αναζωογονήσουν το ρόλο της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στην STEM.

Η παρούσα εισήγηση θα παρουσιάσει τις πρακτικές διδασκαλίας του
προγράμματος «Παίζοντας με τα πρωτόνια», ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προωθεί το όραμα της εκπαίδευσης STEAM στους δασκάλους και μαθητές Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν δημιουργικοί και να «σκέφτονται έξω από το κουτί».

Thymio το Ρομποτάκι: Προγραμματισμός και Ρομποτική στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Ιωσηφίδου Μαρία

 

Thymio το Ρομποτάκι: Προγραμματισμός και Ρομποτική στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ τάξης του Δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Διαχειρίστηκαν το ρομπότ Thymio κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.) κατά τις οποίες ήρθαν σε επαφή με τον οπτικό προγραμματισμό και με τα δομικά στοιχεία
της ρομποτικής.

Οι δραστηριότητες είναι αυξανόμενης δυσκολίας και με την τελευταία να αποτελεί ένα σενάριο σε συνεργασία με το μάθημα των Εικαστικών με σκοπό να συνειδητοποιήσουν τη διασύνδεση πραγματικού και ψηφιακού κόσμου. Επίσης, καταγράφονται και δραστηριότητες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε μια επόμενη φάση.

Παραγωγή και αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό σχολικού εγχειριδίου

Φίλιππος Τζώρτζογλου

Σπύρος Σπύρου

Σωτήρης Γεωργίου

Παραγωγή και αξιολόγηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για τον εμπλουτισμό σχολικού εγχειριδίου

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας που δημιουργήθηκε με σκοπό τον εμπλουτισμό του σχολικού εγχειριδίου της Γεωγραφίας Στ’ δημοτικού και τη διδασκαλία εννοιών της αστρονομίας.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με ερωτηματολόγιο, συνεντεύξεις και παρατήρηση από 30 μαθητές της Στ’ Δημοτικού που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή σε ταμπλέτα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές είχαν γενικά θετική στάση για την εφαρμογή, τη θεώρησαν εύκολη στη χρήση, χρήσιμη και αποτελεσματική για τη μάθησή τους και ότι διασκέδασαν. Η πρόθεσή τους να τη χρησιμοποιήσουν ξανά καθώς και η στάση τους για
τη χρήση της επηρεάζεται από το γεγονός ότι τη θεωρούν διασκεδαστική, χρήσιμη και αποτελεσματική.

Κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής αναπτύχθηκαν μεταξύ τους διάφορες αλληλεπιδράσεις που ενίσχυσαν τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα ενώ δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη χρήση της στο περιβάλλον της τάξης.