Αρχείο

Διδάσκοντας Γεωγραφία στο Γυμνάσιο με την χρήση τρισδιάστατο εκτυπωτή

Μαρία Κοντούλα

Ιωάννης Κουρούς

 

Διδάσκοντας Γεωγραφία στο Γυμνάσιο με την χρήση τρισδιάστατο εκτυπωτή

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη αναφορά για την αναγκαιότητα της ενασχόλησης των μαθητών με τις STEM. Οι φυσικές επιστήμες είναι ένας τομέας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθοριστικής σημασίας και ως προς τον ακαδημαϊκό αλλά και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Άλλωστε έχει γίνει πολύς λόγος για την ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού μεσαίας βαθμίδας με γνώσεις που άπτονται της “stem” αλλά και του “programming” στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πολύ μελάνι έχει χυθεί για την ανάγκη εισόδου των κοριτσιών στον κόσμο των STEM.
Βέβαια ενώ διαφαίνεται η αναγκαιότητα για την ενασχόληση όσο δυνατόν περισσότερων μαθητών με τις Φυσικές Επιστήμες την ίδια στιγμή σε πολλές χώρες όπως και στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί μία αποστροφή των μαθητών και κυρίως των κοριτσιών από αυτές. Η εισαγωγή ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχει συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση αλλά και στην κινητοποίηση των μαθητών προς τις φυσικές επιστήμες, από τις εκπαιδευτικές προσομοιώσεις εννοιών τους έως την τεχνολογία αιχμής. Μία από τις τεχνολογίες αιχμής είναι και η χρήση του 3d εκτυπωτή . Πρόκειται για μία συσκευή με την οποία μπορεί κάποιος να εκτυπώσει διαφόρου σχήματος αλλά και μεγέθους αντικείμενα. Εισάγοντας τον τρισδιάστατο εκτυπωτή στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως στο μάθημα της Γεωγραφίας, δραστηριοποιεί και παρακινεί τους μαθητές για ενεργό συμμετοχή στη διεργασία μάθησης

Εκπαίδευση STEM για υπεύθυνους πολίτες του μέλλοντος : Διήμερο πρόγραμμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στέλιος Αξαρλής, Ηλίας Καλαμπόκης, Iro Koliakou

 

Εκπαίδευση STEM για υπεύθυνους πολίτες του μέλλοντος : Διήμερο πρόγραμμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Οργάνωση συστήματος απεικόνισης και σχεδιασμού μορφών με χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα

Dimitrios Kotsifakos 

Christos Douligeris

 

Οργάνωση συστήματος απεικόνισης και σχεδιασμού μορφών με χρήση λογισμικών ανοιχτού κώδικα για το 4ο έτος Μαθητείας

Το έργο “Designstem: integrated design + STEM education”, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Erasmus+, έχει ως αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη υλικού για τη διδασκαλία
μαθημάτων στην τεχνολογική και τη δια βίου εκπαίδευση με βάση τη μεθοδολογία STEM (Science, Technology Mathematics and Engineering). Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου συνδυάζονται σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι με εφαρμογές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν παίγνια, κινούμενα σχέδια, και πολυμεσικό υλικό. Τελικός στόχος του έργου είναι να παραχθούν ηλεκτρονικά εργαλεία σχεδίασης (e – tools) και σενάρια μάθησης τα οποία θα αξιοποιηθούν από γραφίστες και εκπαιδευτικούς σε σχολεία της Ευρώπης με κατευθύνσεις που αφορούν την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και όχι μόνο. Το συγκεκριμένο άρθρο αποπειράται μέσα από ένα προτεινόμενο διδακτικό σενάριο STEM για την Μαθητεία να καταγράψει τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τα διδακτικά πρότυπα τα οποία προτάθηκαν και αξιοποιούνται στο Designstem. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο απευθύνεται στους απόφοιτους της Ηλεκτρονικής και πιο συγκεκριμένα σε όσους εργαστούν ως Τεχνικοί Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου και Εικόνας. Το σενάριο αφορά την οργάνωση ενός συστήματος απεικόνισης, και σχεδιασμού μορφών το οποίο έχει ως βασική πηγή τους άνω και υπεράνω αρμονικούς. Η πρότασή μας αξιοποιεί και προτείνει κυρίως λογισμικά ανοιχτού κώδικα.

Μετεωρολογία – Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα STEM

Sofia Anastasiadou

Victoria Triferi

Tserkintzeli Georgia Andrew Soilemes

 

Μετεωρολογία – Κλιματική Αλλαγή Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα STEM

Η πρακτική που ακολουθήθηκε είχε σκοπό να κινήσει το ενδιαφέρον των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, ενώ ταυτόχρονα να επισημάνει στους μαθητές τη χρησιμότητά τους, αν συνδυαστούν με τα μαθηματικά την τεχνολογία και τη μηχανική (STEM). Ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 2012-2013 και συνεχίζεται έως και σήμερα.
Η αφορμή δόθηκε από ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τους παραπάνω εισηγητές με τίτλο «Πειραματιστές meteo bloggers». Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού κατασκευάστηκε ένας μετεωρολογικός
σταθμός για το σχολείο, έγινε επεξεργασία δεδομένων με χρήση υπολογιστή και μέσω σχετικών πειραμάτων, μεαρωγό την επιστημονική μέθοδο, προσεγγίστηκαν έννοιες της φυσικής που αφορούσαν την μετεωρολογία. Το σχολικό έτος 2017-2018 η ιδέα εξελίχθηκε ακόμη περισσότερο με αφορμή το επίκαιρο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Κατασκευάστηκαν όργανα μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων και αερίων του θερμοκηπίου με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών στην πλήρη κατασκευή ενός έργου που θα είναι χρήσιμο και θα τους δώσει τη
δυνατότητα να αισθανθούν ενεργοί και ενημερωμένοι πολίτες. Επίσης τους δόθηκε η δυνατότητα να ενημερωθούν και να μάθουν τρόπους επιλογής και επεξεργασίας δεδομένων από διάφορες δορυφορικές μετρήσεις.

A case study: Visualizing Coulomb Forces with the aid of Augmented Reality

Marina Tomara

Dimitris Gouscos

A case study: Visualizing Coulomb Forces with the aid of Augmented Reality

In this work we describe an educational approach based on Augmented Reality (AR) and mobile technology that has been developed with the aim to engage students in a learning procedure regarding the electric forces as well as Coulomb’s Law. Initially, we present the Augmented Reality learning environment and we explain its
design principles with respect to the educational goals we aim to accomplish. The idea behind the present approach has been to present students with a novice learning environment that aligns well with their familiarization with mobile technology and the pleasure they take in making use of this technology, in order to stimulate their intrinsic motivation and learning performance.
In addition, we demonstrate the early results of a classroom study performed in order to estimate students’ reaction to the AR approach and get an indication of their motivation levels and ease of use, with respect to the AR tool. An estimation of students learning benefits has also been attempted. Based on the study results, we
conclude that students have demonstrated positive attitudes towards the AR learning approach and we claim that the AR tool may potentially induce a significant learning effect on students’ knowledge.

Design and Implementation of an Arduino-based artifact by school students, for the measurement of atmospheric pollutants

Konstantinos Dimakos, Aristotelis Gkiolmas, Anthimos Chalkidis and Margarita Angelidou

Design and Implementation of an Arduino-based artifact by school students, for the measurement of atmospheric pollutants. Researching the Learning and the Environmental stances’ outcomes.

In the present work, both an educational Environmental project and the simultaneously ongoing educational research are described, where the students of a Vocational Senior High-School created a device in order to measure the
environmental pollutant-particles PM 2.5 and PM 10 (the numbers refer to the diameter). The work revolved around three main axes: (i) the creation and the programming of the “artifact” (the Arduino based device), as a STEM
educational procedure, (ii) the evolving environmental project with the group of students, as a case study, and (iii) – at the same time – an autonomous research measuring the learning outcomes of the whole, together with the – measurable
– changes in the attitudes and stances towards environmental issues. After the completion of the stages of the environmental project and the accumulation of the – indicative – research results, the latter seem encouraging as to the extend in which the action presented here helped the students learn about the environmental problems and change their attitudes towards it.

 

Κατασκευή και Διδακτική Αξιοποίηση του Hydrobot από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς

Nelly Marosi

Aristotelis Gkiolmas

Konstantinos Skordoulis

Eyaggelia Mayrikakh

Apostolia Galani

 

Κατασκευή και Διδακτική Αξιοποίηση του Hydrobot από Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς, στο Πλαίσιο μιας Εκπαίδευσης STEM με Στόχο τον Επιστημονικό Γραμματισμό

Η εκπαίδευση STEM αποτελεί προτεραιότητα σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια για λόγους που σχετίζονται κυρίως με την οικονομία των εθνών. Ένα από τα προγράμματα STEM εκπαίδευσης είναι το πρόγραμμα Hydrobot που έφερε στην Ελλάδα το Ίδρυμα Ευγενίδου και αποτελεί την ελληνική έκδοση του προγράμματος SeaPerch που δημιουργήθηκε από το MIT το 2003. Το Hydrobot είναι ένα απλό, τηλεκατευθυνόμενο, υποβρύχιο όχημα (ROV – Remotely Operated Vehicle) το οποίο μπορούν να κατασκευάσουν μαθητές από απλά υλικά. Στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοστεί το πρόγραμμα από μαθητές ή εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε σύντομη προετοιμασία μελλοντικών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για το πρόγραμμα Hydrobot.
Διερευνήσαμε α) τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να κατασκευάσουν το Hydrobot και β) το αίσθημα αυτεπάρκειας τους ως προς την καθοδήγηση μαθητών στην κατασκευή. Επιπλέον τη δυνατότητά τους να σχεδιάσουν μαθησιακά πλαίσια ένταξης του Hydrobot με στόχο τον Επιστημονικό Γραμματισμό, και συγκεκριμένα το εγγραμματισμό σε σχετικές με την επιστήμη καθημερινές καταστάσεις

 

Εμπλουτισμός των Μαθημάτων Φυσικής και Μαθηματικών με την Χρήση του LEGO Mindstorms EV3

Ηλίας Σπανός

Νικόλαος Διαμαντόπουλος

Εμπλουτισμός των Μαθημάτων Φυσικής και Μαθηματικών με την Χρήση του LEGO Mindstorms EV3

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει μια σειρά δραστηριοτήτων για την Φυσική και τα Μαθηματικά, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Erasmus+ ΚΑ201 έργου PROBOT (Learning PROgramming with ROBots), για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και έχουν ως βάση το κιτ ρομποτικής LEGO Mindstorms EV3. Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν από την παιδαγωγική ομάδα του έργου, σε συνεργασία με τους καθηγητές του 1 ου ΓΕΛ Αιγίου και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους στόχους κάθε μαθήματος. Για να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των LEGO δραστηριοτήτων στα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών, όλοι οι συμμετέχοντες
μαθητές συμμετείχαν σε έρευνα αξιολόγησης πριν και μετά τη διδασκαλία με ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο το περιεχόμενο όσο και μια γενικότερη αποτίμηση της μεθόδου διδασκαλίας. Σε αυτή την εργασία, αναλύουμε: ποιο
ήταν το κίνητρό μας να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων που βασίζονται στα LEGO Mindstorms, περιγράφουμε πέντε βασισμένες στα Lego Mindstorms δραστηριότητες Φυσικής και Μαθηματικών
καθώς και τη σχετική αξιολόγηση, κάνουμε στατιστική ανάλυση, αναστοχαζόμαστε για την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων και καταθέτουμε προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις της έρευνας.