Όλα τα άρθρα του/της Pkst

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα επόμενα MOOCs του SCIENTIX για την εφαρμογή της εκπαίδευσης STE(A)M

1 The Three Rs and Animal Use in Science (Rerun) MOOC από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να βελτιώσει την καλή διαβίωση των ζώων που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη. Χρειαζόμαστε τους μαθητές μας, τους νέους επιστήμονες, να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Οι στόχοι: «Αντικατάσταση» ζώων με άλλες μεθόδους όπου είναι δυνατόν, «Μείωση» της χρήσης ζώων σε έρευνες και δοκιμές ασφάλειας και «Επεξεργασία» στέγασης, χειρισμού και ανακούφισης από τον πόνο για την ελαχιστοποίηση της ενόχλησης στα ζώα του εργαστηρίου. Το MOOC καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς μέσω αυτών των αρχών και θα παρουσιάσει πολλά παραδείγματα για τον τρόπο αντιμετώπισής τους στην τάξη και οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν νέους τρόπους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και συζήτησης των μαθητών τους, να αναπτύξουν δεξιότητες ανάπτυξης και παρουσίασης των σχετικών δεδομένων και να ενισχύσουν την κατανόησή τους για την επιστημονική ηθική.

To Mooc «The Three Rs and Animal Use in Science (Rerun) » ξεκινάει από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και διοργανώνεται από το European Schoolnet μαζί με το Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εγγραφές στο: The Three Rs and Animal Use in Science (Rerun)

2. Ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM (Rerun) για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τις 25 Οκτωβρίου 2021

Αυτά τα δύο μαθήματα θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να περάσουν από τη διδασκαλία μεμονωμένων μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών σε μια πραγματική ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM αυτών των θεμάτων. Όχι μόνο μεταξύ τους αλλά με όλους τους άλλους κλάδους. Τα MOOC εξετάζουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM και παρέχουν πολλά πρακτικά παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένων υποδειγματικών ολοκληρωμένων σχεδίων μαθημάτων STE (A) M που δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν από άλλους εκπαιδευτικούς.

Αυτά τα Scientix / STE (A) M IT MOOC έχουν σχεδιαστεί από το INDIRE, το Κροατικό Υπουργείο Επιστήμης και Παιδείας, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Πορτογαλικού Υπουργείου Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το IUL Telematic University of Studies και European Schoolnet.

Εγγραφές στο:

Ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM για δημοτικά σχολεία (Rerun) (για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Rerun) (για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κάλεσμα για νέους Πρεσβευτές του Scientix για την περίοδο 2021-2022

Το έργο Scientix αναζητά δυναμικούς, και δημιουργικούς εκπαιδευτικούς για να συμμετάσχουν στο Scientix Ambassadors Teacher’s Panel, το οποίο αποτελείται ήδη από 849 Πρεσβευτές Scientix που επιλέχθηκαν από το προηγούμενο κύκλο του Scientix. Οι Πρεσβευτές του Scientix είναι εκπαιδευτικοί από όλο στον κόσμο, πρόθυμοι να υποστηρίξουν τη διάδοση του Scientix και την ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων εκπαίδευσης STEM.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι Πρεσβευτές του Scientix βοηθούν στην κοινοποίηση των δραστηριοτήτων του Scientix σε εθνικό επίπεδο και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM στις χώρες τους. Το έργο τους είναι απαραίτητο για την επέκταση και την εδραίωση μιας κοινότητας της οποίας οι βασικές αξίες βασίζονται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στην τάξη, ειδικά στον τομέα του STEM, και στη διασφάλιση ότι οι μαθητές είναι εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν επιτυχημένοι ενήλικες. Το Scientix έχει ήδη 849 ενεργούς πρεσβευτές και σκοπεύει να επεκταθεί με 200 επιπλέον εκπαιδευτικούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Πρεσβευτές του Scientix ενεργούν σε εθελοντική βάση και οι προϋποθέσεις για να γίνουν Πρεσβευτές είναι:

  1. Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης
  2. Επιτυχής ολοκλήρωση δύο MOOC του Scientix από τα παρακάτω:
  3. Έγκριση από τα υπουργεία Παιδείας στις αντίστοιχες χώρες
  4. Επιτυχής ολοκλήρωση του 4ου διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο Scientix Ambassadors Course (SATC). Η πρόσκληση για συμμετοχή στο SATC θα είναι δυνατή μόνο εάν έχουν συμπληρωθεί οι προυποθέσεις 1, 2 και 3. Αυτό το μάθημα θα διαρκέσει από τις 3 Ιανουαρίου έως τις 24 Ιανουαρίου 2022.
  5. Επιπλέον, το EUN θα διασφαλίσει ότι υπάρχει δίκαιη κατανομή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των πρεσβευτών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

23 Νοεμβρίου 2021 στις 12:00 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών – CEST).

Διαβάστε τους πλήρεις όρους και προυποθέσεις και δείτε την αίτηση συμμετοχής

Ολοκληρώθηκε η Πανελλήνια συνάντηση των πρεσβευτών του Scientix

Με αφορμή την είσοδο νέων Ελλήνων πρεσβευτών στην ομάδα των Scientix Ambassadors, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29/05 μια ημερίδα γνωριμίας, απολογισμού της προηγούμενης περιόδου και προγραμματισμού και οργάνωση των δράσεων για το επόμενο διάστημα του έργου Scientix.

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των STEM. Η ΕΕΛΛΑΚ , που είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής του Scientix 4 και για την περίοδο 2021-2023, οργάνωσε αυτή την συνάντηση, για να συζητηθούν νέες δράσεις υποστήριξης της εκπαίδευσης STEM, προοπτικές συνεργασίας στο πλαίσιο του Scientix, σχεδιασμός νέων δράσεων για το επόμενο διάστημα και να ενημερωθούν οι πρεσβευτές για το πλαίσιο του Scientix 4 όπως αυτό έχει περιγραφεί σε συνεργασία με το EUN και το ΥΠΑΙΘ.

Η ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της κας Βασιλικής Κωτσικοπούλου, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και στην συνέχεια παρουσιάστηκαν από την ΕΕΛΛΑΚ οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του έργου Scientix 3 , και ο σχεδιασμός των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του Scientix 4.

Έπειτα έγινε μια παρουσίαση των δράσεων της Επιστημονικής επιτροπής Steam από τον συντονιστή της δράσης Δρ, Κωνσταντίνο Καλοβρέκτη και στη συνέχεια, οι παρακάτω πρεσβευτές τoυ Scientix παρουσίασαν δράσεις που έχουν πραγματοποιήσει κατά την διάρκεια του έργου:

Διαβάστε περισσότερα για το έργο Scientix εδώ

2021 STEM High Level Event «Bringing Research Into the Classroom”: 20-21 Μαΐου

Η εκδήλωση οργανώνεται από το έργο BRITEC σε συνεργασία με το Scientix, το AmgenTeach, το CS Track και την STEM Alliance.

Το 2021 STEM  High Level Event “Bringing Research Into the Classroom” θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 20 και 21 May, με την συμμετοχή ερευνητών , εκπροσώπων πανεπιστημίων, σχολείων και ιδιωτικών φορέων

Η εκδήλωση έχει σαν στόχο:

  • Την κοινή χρήση καινοτόμων πρακτικών σχετικά με την Επιστήμη Πολιτών στα σχολεία.
  • Να παρέχει πληροφορίες για το πώς μπορούν τα σχολεία να συνεργαστούν με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
  • Να παρουσιάσει συμβουλές από βασικούς ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής των μαθητών σε επιστημονικά έργα πολιτών.
  • Να συζητήσει για τις απαραίτητες συνθήκες και τους τύπους πρακτικής που οδηγούν στην αποτελεσματική εφαρμογή της Επιστήμης των Πολιτών στα σχολεία.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση STEM , και η συμμετοχή στην εκδήλωση γίνεται μέσω της φόρμας εγγραφής που υπάρχει εδώ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ

.

“Ιστορίες του Αύριο”

Δρ. Άγγελος Λαζούδης

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»

Δράσεις STEAM στη σχολική τάξη για την επίτευξη βαθύτερης μάθησης

Στα πλαίσια του εργαστηρίου ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης μίας διαθεματικής δράσης μεγάλης διάρκειας που παρουσιάζει με διαδραστικό τρόπο μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές προκλήσεις για την ανθρωπότητα σήμερα που είναι η κατάκτηση του Άρη. Η αρμονική σύνδεση των διαφορετικών θεματικών περιοχών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Μηχανολογία, Πληροφορική και Ρομποτική, Μουσική, Καλλιτεχνικά και Θέατρο) πραγματοποιείται με τον καταλυτικό ρόλο των τεχνολογιών (εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα) και αναδεικνύει την δημιουργικότητα των μαθητών. Οι συμμετέχοντες θα δουν και θα σχολιάσουν τα αποτελέσματα της δράσης που υλοποιήθηκε σε 8 ελληνικά σχολεία με τη συμμετοχή 860 μαθητών τη σχολική χρονιά που μόλις ολοκληρώθηκε.

Κατασκευή αυτοσχέδιου τηλεσκοπίου

12:30-13:30

Ράνια Λάμπου

Εκπαιδευτικός στην Α/βάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Αττικής- Global Teacher Prize Finalist 2019

Στην παρούσα εισήγηση θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα στάδια κατασκευής ενός Διοπτρικού Τηλεσκοπίου καθώς και η διδακτική αξιοποίηση της ιδιοκατασκευής. Η δημιουργία τηλεσκοπίου στην σχολική τάξη συνιστά μια δραστηριότητα που μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές σε υψηλά επίπεδα εφευρετικότητας και δημιουργικότητας.

Τηλεσκόπιο αποτελεί το κύριο αστρονομικό όργανο και είναι μία οπτική διάταξη για τη συλλογή και εστίαση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μέσω της οποίας επιχειρείται η παρατήρηση μακρινών αντικειμένων και κυρίως ουράνιων σωμάτων.

Ο τύπος του τηλεσκοπίου που χρειάζεται  εξαρτάται κυρίως από την παρατήρηση που πρόκειται να γίνει. Πολλοί ερασιτέχνες αστρονόμοι κατέχουν περισσότερα από ένα τηλεσκόπια, ένα εξειδικευμένο για κάθε ένα διαφορετικό είδος της παρατήρησης. Οι αρχάριοι συνήθως αναζητούν  ένα τηλεσκόπιο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πολλές διαφορετικές δραστηριότητες.

Τα τηλεσκόπια είναι όργανα συλλογής φωτός και υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι τηλεσκοπίων:

• Διοπτρικά – ένας φακός (αντικειμενικός που βρίσκεται στο εμπρός μέρος) είναι το κύριο στοιχείο για τη συλλογή φωτός.

• Ανακλαστικά ή Νευτώνεια – ένας καθρέφτης (πρωτεύον κάτοπτρο που βρίσκεται στο πίσω μέρος), είναι το κύριο στοιχείο για τη συλλογή φωτός. Το φως συλλέγεται στο πρωτεύον κάτοπτρο και οδηγείται στο εμπρός τμήμα σε ένα άλλο, δευτερεύον κάτοπτρο, και από εκεί στο μάτι του παρατηρητή.

• Καταδιοπτρικό ή Schmidt-Cassegrain  – ένας συνδυασμός φακών και καθρεφτών χρησιμοποιούνται για να συγκεντρώσουν το φως. Το φως τελικά ύστερα από εσωτερικές αντανακλάσεις οδηγείται στο πίσω μέρος του τηλεσκοπίου.

Κάθε τύπος έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με την οπτική ποιότητα του ειδώλου που προσφέρει, τη μηχανική απόδοση, τη συντήρηση, την ευκολία χρήσης και την τιμή.

Όλα τα οπτικά τηλεσκόπια θα πρέπει να πληρούν τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: Να συγκεντρώνουν φως για να κρατούν φωτεινό το είδωλο, να δίνουν καθαρή εικόνα και να μεγεθύνουν.

Προσομοίωση του φαινομένου των εκλείψεων

13:30 – 15:00

Κώστας Ραπατζίκος,

MSc ∆ιδακτική των Φ. Επιστημών – Ερασιτέχνης Αστρονόμος, πρόεδρος της εταιρίας Αστρονομίας και Διαστήματος (παράρτημα Σαλαμίνας)

Στην προτεινόμενη  εισήγηση θα παρουσιαστούν τρόποι προσομοίωσης των δυο φαινομένων των εκλείψεων, της  Έκλειψης Ηλίου και Έκλειψης Σελήνης με πολύ απλά υλικά καθημερινής χρήσης. Συγκεκριμένα, θα προταθούν απλές ιδιοκατασκευές για  εκπαιδευτική χρήση στην Αστρονομία οι οποίες μπορούν να αναπαραστήσουν με δημιουργικό τρόπο το φαινόμενο της έκλειψης ενισχύοντας παράλληλα την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών.

Μία ολική έκλειψη ηλίου είναι ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο κατά το οποίο ο δίσκος της σελήνης εφάπτεται εσωτερικά με τον ηλιακό δίσκο κρύβοντας κάθε ίχνος ηλιακού φωτός για μερικά λεπτά. Αυτό συμβαίνει διότι, στον ουράνιο θόλο, τα δύο σώματα φαίνεται πως έχουν το ίδιο ακριβώς μέγεθος. Πρόκειται για μία κοσμική σύμπτωση, αφού ο ήλιος βρίσκεται 400 φορές πιο μακριά από τη σελήνη, αλλά φαίνεται αντίστοιχα και 400 φορές μικρότερος.

Επειδή η τροχιά της γης γύρω από τον ήλιο δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική, και σε συνδυασμό με την επίσης ελλειπτική τροχιά της σελήνης γύρω από τη γη, για τον επίγειο παρατηρητή τα δύο σώματα αλλάζουν συνεχώς μέγεθος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τριών ειδών εκλείψεων.

Κατά την ολική έκλειψη ηλίου, το μέγεθος της σελήνης είναι τέτοιο ώστε καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο. Ο παρατηρητής βρίσκεται μέσα στη σκιά της σελήνης. Κατά την δακτυλιοειδή έκλειψη ο κώνος της σκιάς της σελήνης δεν ακουμπάει στην επιφάνεια της Γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο παρατηρητής να βλέπει ένα ηλιακό δαχτυλίδι γύρω από το σκοτεινό σώμα της σελήνης. Στη μερική έκλειψη ηλίου ο παρατηρητής βλέπει ένα ποσοστό του ήλιου «φαγωμένο» από τη σελήνη.

Έκλειψη Σελήνης είναι το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη περνά ακριβώς πίσω από την Γη στην σκιά της. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη είναι σε συζυγία, με την Γη ευρισκόμενη μεταξύ των δύο άλλων σωμάτων. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν μονάχα σε νύχτα με πανσέληνο. Η διάρκεια και το είδος μιας έκλειψης εξαρτώνται από την θέση της Σελήνης σε σχέση με τα σημεία που η τροχιά της τέμνεται με την εκλειπτική.

Σε αντίθεση με την έκλειψη Ηλίου, που είναι ορατή από μικρές σχετικά περιοχές της Γης, μια έκλειψη Σελήνης είναι ορατή από οποιοδήποτε σημείο στην πλευρά της Γης που είναι νύχτα. Το φαινόμενο έχει διάρκεια μερικών ωρών, ενώ μια ολική έκλειψη Ηλίου διαρκεί μονάχα μερικά λεπτά, διότι η Σελήνη έχει μικρότερη σε μέγεθος σκιά.