Όλα τα άρθρα του/της Pkst

Κάλεσμα για εισηγήσεις στο 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM: 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022 – Ε.Μ.Π.

Το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ε.Μ.Π. στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με δυνατότητα φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων και διοργανώνεται από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ ,σε συνεργασία με το European SchoolNet.

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρέχει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές/τριες και επαγγελματίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση STEM (Science Technology Engineering Mathematics) στο πλαίσιο μαθημάτων της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, (STEM, Science Technology Engineering Mathematics) να αλληλεπιδράσουν και να μοιραστούν την εμπειρία και τις γνώσεις τους από την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών για την εκπαίδευση STEM.

Το συνέδριο Scientix θα προσφέρει ένα εθνικό φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών, μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων για την εκπαίδευση STEM.

Υποβολή Εισηγήσεων για Αξιολόγηση:

Οι υποψήφιοι εισηγητές καλούνται να υποβάλλουν το κείμενο της πλήρους εισήγησής τους με την βοήθεια της φόρμας υποβολής εισηγήσεων.

Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουλίου 2022.

Το Συνέδριο απευθύνεται κυρίως (και χωρίς να περιορίζεται) σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικοτήτων σχετικών με STEM (Πληροφορική, Τεχνολογία, Μηχανική, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Μαθηματικά) αλλά και άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι υιοθετούν τη διεπιστημονική προσέγγιση STE(A)M στη σχολική εκπαίδευση.
 • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Μηχανικών, Τεχνολογίας, κλπ.
 • Στελέχη Εκπαίδευσης και Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες και προϊόντα που υποστηρίζουν την Εκπαίδευση STEM.

Θεματολογία του Συνεδρίου:

 • Εκπαιδευτική Ρομποτική.
 • Εκπαιδευτική Καινοτομία.
 • Υπολογιστική Σκέψη στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και STEM.
 • Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τη διδασκαλία των μαθημάτων STEM.
 • Παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM).
 • Σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων με την αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM).
 • Αξιοποίηση των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Μαθηματικών Πληροφορικής στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Εκπαιδευτικά Λογισμικά STEM.
 • Ελεύθερο Λογισμικό (ΕΛ/ΛΑΚ) και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από την Εκπαίδευση Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών.

Μετά το πέρας του Συνεδρίου:

 • Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης ή/και εισήγησης.
 • Θα εκδοθεί ο τόμος των Πρακτικών του Συνεδρίου στον οποίο θα δοθεί ISBN και θα περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις (πλήρεις, σύντομες καθώς και των Εργαστηρίων).

Σημαντικές Ημερομηνίες


30/07/2022 Υποβολή εργασιών
05/08/2022  Ενημέρωση αποδοχής
03/09/20022  Τελική Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
23, 24 & 25/09/2022 Διεξαγωγή Συνεδρίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Διαπλανητικά Ταξίδια: Από τη Γη στον Άρη”

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κρήτης καλεί εκπαιδευτικούς STE(A)M, Β/θμιας Εκπαίδευσης, που διδάσκουν σχετικά αντικείμενα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στη πιλοτική μελέτη του προγράμματος “Διαπλανητικά Ταξίδια: Από τη Γη στον Άρη”.

Αυτή η πιλοτική μελέτη αποτελεί μέρος του έργου Scientix STE(A)M Partnerships Earth-to-Mars. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, θα συμβάλετε στην αξιολόγηση ενός συνόλου προσομοιώσεων και σεναρίων που επιτρέπουν στους μαθητές να εργαστούν σε έργα STE(A)M με αντικείμενο τα διαπλανητικά ταξίδια. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από αυτό το έργο θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών προσομοιώσεων και λύσεων ψηφιακής εκπαίδευσης και θα διατεθούν με τη μορφή των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων STE(A)M.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα:

 • Παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση στη πλατφόρμα Moodle της ΕΕΛΛΑΚ σχετικά με τις προσομοιώσεις και τα διδακτικά σενάρια (Αρχές Ιουλίου)
 • Συμπληρώσουν επιστολή συναίνεσης το πριν την έναρξη του μαθήματος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • Συμπληρώσουν την έρευνα «προ-εφαρμογής».
 • Προσαρμόσουν τα παρεχόμενα σενάρια
 • Συμπληρώσουν την έρευνα «μετά την υλοποίηση».
 • Υλοποιήσουν τα προσαρμοσμένα σενάρια με τους μαθητές τους στην τάξη σε επιλεγμένη από τους ίδιους περίοδο στο διάστημα Σεπτέμβριος-Οκτώβριος – Νοέμβριος 2022
 • Πραγματοποιήσουν συνέντευξη από μέλη της εταιρικής σχέσης (προαιρετικά)
 • Συμμετοχή με παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής στην τάξη σε δικτυακή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο 2022.

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών:

 • Καλή γνώση Αγγλικών (Β2 στο Reading και Β1 στο Writing + Speaking)
 • Διαθέσιμοι για την συμμετοχή σε όλες τις εργασίες εντός του χρονοδιαγράμματος
 • Να διδάσκουν από την επόμενη σχολική χρονιά σε Γυμνάσιο ή πρώτες τάξεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
 • Έχουν ενδιαφέρον και κίνητρο την για α) εξερεύνηση διαπλανητικών ταξιδιών μέσω προσομοίωσης και β) μάθησης βάσει διερεύνησης

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος: 05/07/2022 – 30/11/2022

Ασύγχρονη Επιμόρφωση (σε Moodle): 05/07/2022 – 19/07/2022

Εφαρμογή με μαθητές ασύγχρονα εξ’ αποστάσεως: 2 ημέρες μέσα στο δίμηνο Σεπτεμβρίου -Οκτωβρίου

Αριθμός Εκπαιδευτικών: έως 100

Αριθμός ωρών απασχόλησης ανά Εκπαιδευτικό : max έως και 20 ώρες συνολικά (χωρισμένο σε αρκετές ημέρες/εβδομάδες) (ενδεικτικά: παρακολούθηση μαθήματος, τροποποίηση/δημιουργία σεναρίου, εφαρμογή στη τάξη)

Οφέλη από τη συμμετοχή:

 • Βεβαίωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
 • Βεβαίωση συμμετοχής στο μάθημα moodle
 • Συμμετοχή στην υποβολή ερευνητικών εργασιών που θα προκύψουν από την εφαρμογή των σεναρίων στη τάξη σας
 • Επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας του STE(A)M

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής:

Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, συμπληρώστε τη Φόρμα https://forms.gle/JjvmSWBiNZD94E8VA έως τις 24 Ιουνίου (Παρασκευή), μεσημέρι 12:00:

Για περισσότερες πληροφορίες στα Mail

Earth2Mars@eellak.gr

Παρουσίαση FOSSBOT στη Ευρωπαϊκή συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής της δράσης Scientix

Την Τρίτη 7/6/2022 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής της Ευρωπαϊκής Δράσης Scientix όπου και παρουσιάστηκε η ρομποτική διάταξη FOSSBOT που αναπτύσσεται για εκπαιδευτική χρήση και αξιοποίηση από συνεργάτες της ΕΕΛΛΑΚ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Δρ. Ηρακλής Βαρλάμης παρουσίασε αναλυτικά το FOSSBOT ενώ υπογραμμίστηκε η αξία επένδυσης στις ανοικτές τεχνολογίες για την υποστήριξη της εκπαίδευσης STE(A)M.

Στην τηλεδιάσκεψη παρουσιάστηκαν:

α) Ο πρόδρομος του εκπαιδευτικού robot proteas

β) Η ευκολία πρόσβασης στα σχέδια των εξαρτημάτων με στόχο την 3d εκτύπωσή τους καθώς στις οδηγίες για τη συναρμολόγηση του

γ) Οι δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης από όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ)

δ) Η δυνατότητα αξιοποίησης από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

ε) Η διάθεση της τεκμηρίωσης και του κώδικα σε ανοικτά αποθετήρια (Github)

στ) Η προσπάθεια υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας μέσα από σειρά μαθημάτων εξ αποστάσεως (moodle)

ζ) Οι δυνατότητες, χρήσης, επέκτασης, τροποποίησης, αναβαθμισης  που διαθέτει σαν προϊόν Ανοικτών Τεχνολογιών

η) Άλλες ρομποτικές διατάξεις ανοικτών τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί από την ομάδα ανάπτυξης


Αναλυτικά η παρουσίαση του Fossbot βρίσκεται εδώ. 

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με πρόσκληση για συμμετοχή στην ανοικτή κοινότητα αξιοποίησης του FOSSBOT.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών έχει ήδη απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμορφωτές εκπαιδευτικής ρομποτικής ανοιχτών τεχνολογιών στο https://edu.ellak.gr/2022/05/31/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-epimorfotes-ekpedeftikis-rompotikis-anichton-technologion/ καθώς επίσης και κάλεσμα για συμμετοχή στην παραγωγή του FOSSBOT από ομάδες που διαθέτουν εμπειρία στην 3d printing εκτύπωση και στην συναρμολόγηση αντίστοιχης πολυπλοκότητας εξοπλισμου και ενδιαφέρονται να συνδράμουν στην συναρμολόγηση και προετοιμασία των εκπαιδευτικών ρομπότ στο https://openhardware.ellak.gr/2022/04/18/kalesma-gia-simmetochi-stin-paragogi-tou-fossbot/.

Παρουσιάστε τις καλύτερες διδακτικές σας δραστηριότητες για να κάνετε το STEM προσβάσιμο σε όλους με το Scientix!

Στο πλαίσιο του 2022 STEM Discovery Campaign,, το Scientix εγκαινιάζει δύο διαγωνισμούς που απευθύνονται σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση STEM και να κάνει το STEM προσβάσιμο σε όλους.

Ο πρώτος διαγωνισμός, «Scientix Competition 1: STEM Activities» , σας προσκαλεί να οργανώσετε μια (διαδικτυακή) δραστηριότητα που προωθεί το STEM στο πλαίσιο οποιουδήποτε θέματος STEM στην τάξη σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Για τον δεύτερο διαγωνισμό, «Scientix Competition 2: STEM Resources» , προσκαλούμε τους δασκάλους και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς να επιλέξουν από πάνω από 3.000 υψηλής ποιότητας πόρους που δημοσιεύονται στο Scientix Repository και να δείξουν πώς τις ενσωματώνουν σε μαθήματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μια δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί με πολλούς τρόπους: οι δάσκαλοι μπορούν να συμμετέχουν οργανώνοντας μια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα μια συγκεκριμένη ημέρα, υλοποιώντας ένα σενάριο μάθησης, παρακολουθώντας ένα διαδικτυακό σεμινάριο και συζητώντας το με τους μαθητές τους, προσκαλώντας ομιλητές στην τάξη τους ή οργανώνοντας έργο -όπως δραστηριότητες σε διάστημα ημερών ή εβδομάδων.

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, η δραστηριότητά σας πρέπει να πραγματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2022 . Επιπλέον, θα πρέπει να καρφιτσωθεί στο STEM Discovery Campaign Map επιλέγοντας τον διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχετε και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα. Υπάρχει επίσης η επιλογή, αν και όχι υποχρεωτική, να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα και να γράψετε μια καταχώριση στο ιστολόγιο καμπάνιας STEM Discovery . Σε αυτήν την ανάρτηση, οι δάσκαλοι μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα εμπνέουν άλλους να ενσωματώσουν παρόμοιες ιδέες στις τάξεις τους.

Δεκαπέντε νικητές θα επιλεγούν για κάθε διαγωνισμό Scientix, οι οποίοι θα προσκληθούν σε Εργαστήριο Επιστημονικού Έργου (SPW) στις Βρυξέλλες, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Εναλλακτικά, οι νικητές θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σχετικές δραστηριότητες διάδοσης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και ευκαιρίες κατάρτισης που διοργανώνει η Scientix, κερδίζοντας τεράστια προβολή για τους ίδιους και τα σχολεία τους. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τους διαγωνισμούς STEM Discovery Campaign εδώ

Πηγή άρθρου: http://www.scientix.eu/

Πρόσθετο κάλεσμα για νέους Πρεσβευτές του Scientix – 2022

Το έργο Scientix αναζητά δυναμικούς, και δημιουργικούς εκπαιδευτικούς για να συμμετάσχουν στο Scientix Ambassadors Teacher’s Panel, το οποίο αποτελείται ήδη από 916 Πρεσβευτές Scientix που επιλέχθηκαν από το προηγούμενο κύκλο του Scientix. Οι Πρεσβευτές του Scientix είναι εκπαιδευτικοί από όλο στον κόσμο, πρόθυμοι να υποστηρίξουν τη διάδοση του Scientix και την ανταλλαγή πρακτικών και γνώσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων εκπαίδευσης STEM.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Οι Πρεσβευτές του Scientix βοηθούν στην κοινοποίηση των δραστηριοτήτων του Scientix σε εθνικό επίπεδο και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της καινοτομίας στην εκπαίδευση STEM στις χώρες τους. Το έργο τους είναι απαραίτητο για την επέκταση και την εδραίωση μιας κοινότητας της οποίας οι βασικές αξίες βασίζονται στην ανταλλαγή καλών πρακτικών στην τάξη, ειδικά στον τομέα του STEM, και στη διασφάλιση ότι οι μαθητές είναι εξοπλισμένοι με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν επιτυχημένοι ενήλικες. Το Scientix έχει ήδη 916 ενεργούς πρεσβευτές και σκοπεύει να επεκταθεί με 100 επιπλέον εκπαιδευτικούς.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Πρεσβευτές του Scientix ενεργούν σε εθελοντική βάση και οι προϋποθέσεις για να γίνουν Πρεσβευτές είναι:

 1. Συμπλήρωση της φόρμας αίτησης
 2. Επιτυχής ολοκλήρωση δύο MOOC του Scientix από τα παρακάτω:
 3. Έγκριση από τα υπουργεία Παιδείας στις αντίστοιχες χώρες
 4. Επιτυχής ολοκλήρωση του 4ου διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο Scientix Ambassadors Course (SATC). Η πρόσκληση για συμμετοχή στο SATC θα είναι δυνατή μόνο εάν έχουν συμπληρωθεί οι προυποθέσεις 1, 2 και 3. Αυτό το μάθημα θα διαρκέσει από τις 7 Μαρτίου έως τις 25 Μαρτίου 2022.
 5. Επιπλέον, το EUN θα διασφαλίσει ότι υπάρχει δίκαιη κατανομή εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των πρεσβευτών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

27 Φεβρουαρίου 2022 στις 23:59 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών – CEST).

Διαβάστε τους πλήρεις όρους και προυποθέσεις και δείτε την αίτηση συμμετοχής

To MOOC της Europeana «Digital Education with Cultural Heritage» ξεκινάει πάλι στις 7/02/2022

To MOOC της Europeana «Digital Education with Cultural Heritage» ξεκινάει πάλι στις 7/02/2022, και εμβαθύνει στο εκπαιδευτικό δυναμικό της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς να την εφαρμόσουν χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες.

Αυτό το MOOC κάνει χρήση της ψηφιοποιημένης συλλογής πολιτιστικής κληρονομιάς και περιεχομένου της Europeana από το ιστολόγιο Teaching with Europeana. Με αυτό, οι συμμετέχοντες εισάγονται σε μια πληθώρα πόρων σε πολλαπλές μορφές (όπως εικόνες, βίντεο, κείμενα, 3D) και πολλές γλώσσες, διάφορα εργαλεία όπως το Transcribathon και το Historiana και άλλο έτοιμο υλικό που μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα.

Επιπλέον, το μάθημα θα εισαγάγει πρότυπα σενάρια μάθησης και θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες να το χρησιμοποιήσουν και να δημιουργήσουν το δικό τους. Για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, το μάθημα προσφέρει μια επιλογή βίντεο με δοκιμασμένα σενάρια μάθησης που έχουν σχεδιαστεί από εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες.

Ενώ ανακαλύπτετε πολλά τρέχοντα θέματα όπως η διαφορετικότητα και η ένταξη, η μικτή μάθηση και η κλιματική αλλαγή, αυτό το μάθημα θα βελτιώσει την κατανόησή σας για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά για να την ενσωματώσετε αποτελεσματικά στα μαθήματα και τις πρακτικές σας, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκετε. Ο τελικός στόχος είναι να σχεδιαστεί ελκυστικό και βαθύ μαθησιακό περιεχόμενο για μαθητές, επισκέπτες μουσείων ή δια βίου μαθητευόμενους ώστε να προετοιμαστούν ως ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες με βασικές ικανότητες για να ευδοκιμήσουν στη ζωή.

Μάθετε περισσότερα και εγγραφείτε εδώ

Stem School Label: Μια δράση του European Schoolnet για τα σχολεία της Ευρώπης

Ο στόχος του STEM School Label είναι να καθοδηγήσει τα ευρωπαϊκά σχολεία στην αύξηση του ενδιαφέροντος και των δεξιοτήτων των νέων Ευρωπαίων σε μαθήματα STEM και να παράσχει στα σχολεία τα απαραίτητα εργαλεία για να εμπλέξουν τους μαθητές, τους δασκάλους και άλλους φορείς τους σε σχετικές δραστηριότητες αναπτύσσοντας μια κατάλληλη στρατηγική STEM.

Με το STEM School Label, τα σχολεία αξιολογούνται μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με κριτήρια που ορίζουν ένα σχολείο STEM. Μέσω του εντύπου αυτοαξιολόγησης, προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι τομείς ανάπτυξης και παρέχεται ένα σχέδιο δράσης καθώς και πόροι.

Βασικά στοιχεία και κριτήρια σχολείου STEM

Ένα σχολείο STEM ορίζεται ως ένα σχολείο με μια σαφή στρατηγική STEM, που χαρακτηρίζεται από 7 βασικά στοιχεία και συνολικά 21 κριτήρια. Ο πλήρης κατάλογος των 21 κριτηρίων βρίσκεται στο https://www.stemschoollabel.eu/criteria.

Ποιος μπορεί να συμπληρώσει την αυτοαξιολόγηση εκ μέρους του σχολείου;

Κάθε ενδιαφερόμενος που εργάζεται σε ένα σχολείο μπορεί να εγγραφεί στην πλατφόρμα STEM School Label και να συνεισφέρει στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκ μέρους του σχολείου τους. Ωστόσο, απαιτείται η έγκριση του διευθυντή του σχολείου για να προχωρήσει στην αξιολόγηση και τη διαπίστευση. Μπορεί να υπάρχουν αρκετοί «σχολικοί συντελεστές» από το ίδιο σχολείο που εργάζονται για τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, αλλά μόνο ο «εκπρόσωπος του σχολείου» μπορεί να υποβάλει το έντυπο αίτησης για το σχολείο!

Οδηγός βήμα προς βήμα για την αυτοαξιολόγηση του σχολείου

1. Εγγραφή του σχολείου

 • Μεταβείτε στην πλατφόρμα STEM School Label: https://stemschoollabel.eu
 • Εγγραφείτε κάνοντας κλικ στο “Ελάτε μαζί μας” και ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας
 • Αφού συνδεθείτε για πρώτη φορά, κάντε κλικ στο «Προφίλ χρήστη» για να επεξεργαστείτε το προφίλ σας και να προσθέσετε το σχολείο σας.

2 . Προετοιμασία της αυτοαξιολόγησης

 • Ενθαρρύνουμε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία να προετοιμαστούν διεξοδικά προτού υποβάλουν τη Φόρμα Αυτοαξιολόγησης, καθώς αυτό μπορεί να επεξεργαστεί μόνο μετά από τρεις μήνες μετά την υποβολή το νωρίτερο
 • Το σχολείο μπορεί να εξοικειωθεί με το STEM School Label, τα κριτήριά του και τις 3 διαφορετικές ετικέτες (Competent, Proficient και Expert), κοιτάζοντας τις ενότητες “Προετοιμασία”, “Συνεργασία” και “Λήψη ετικέτας” Υπάρχουν επίσης λίστες ελέγχου για τα διάφορα βασικά στοιχεία που ορίζουν μια σχολή STEM.
 • Τα αποδεικτικά σχολικής πρακτικής (School Pracrice Evidence SPE) πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του εντύπου αυτοαξιολόγησης. Παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία και αποδείξεις σε απαντήσεις από το σχολείο στη Φόρμα Αυτοαξιολόγησης και στις δραστηριότητές του που σχετίζονται με ένα ή περισσότερα κριτήρια του STEM School. Καθώς το School Practice Evidence είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πολύ καλή περιγραφή στα Αγγλικά που περιέχει ΟΛΕΣ τις βασικές πληροφορίες, καθώς και ένα αρχείο ή διαδικτυακό σύνδεσμο που παρέχει π.χ. αποκόμματα τύπου, βίντεο, ατζέντα εκδηλώσεων, φωτογραφίες, ειδήσεις σε ιστότοπους, πιστοποιητικά παρακολούθησης κ.λπ. που μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε γλώσσα.
 • Εκτός αυτού, η συμμετοχή στην πλατφόρμα θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας του σχολείου για τη σχολική ετικέτα STEM (μέσω περιπτωσιολογικών μελετών, συμμετοχή στη μηνιαία δημοσκόπηση, δημοσιεύσεις στο φόρουμ).

3. Αυτοαξιολόγηση

 • Μόλις ένα σχολείο έχει συνεισφέρει επαρκώς στην πλατφόρμα STEM School Label, το επόμενο βήμα είναι να συνεχίσει με τη Φόρμα Αυτοαξιολόγησης.
  • Σημείωση: όπως ακριβώς οι μελέτες περίπτωσης και τα στοιχεία σχολικής πρακτικής, ο εκπρόσωπος του σχολείου μπορεί να έχει πρόσβαση στη φόρμα αυτοαξιολόγησης στη σελίδα του προσωπικού του λογαριασμού μέσω του “Ο οργανισμός μου”. 
 • Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στη φόρμα αυτοαξιολόγησης.
  • Σημείωση: Πριν από την υποβολή της φόρμας αυτοαξιολόγησης, θυμηθείτε ότι ο εκπρόσωπος του σχολείου δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί τη φόρμα αυτοαξιολόγησης μετά την υποβολή και ότι οτιδήποτε έχει μεταφορτωθεί στην πλατφόρμα τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή θα συμβάλει στο σχολείο. τελικό σκορ.

Βελτίωση της στρατηγικής STEM του σχολείου και προετοιμασία στην επόμενη ετικέτα

 • Μόλις το σχολείο υποβάλει τη Φόρμα Αυτοαξιολόγησης, δημιουργείται αυτόματα ένα εξατομικευμένο Σχέδιο Δράσης. Αποτελείται από διάφορους πόρους που μπορούν να καθοδηγήσουν το σχολείο στη βελτίωση των δραστηριοτήτων του σε σχολικό επίπεδο σχετικά με τα κριτήρια που ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση ανάλογα με τις απαντήσεις που επιλέχθηκαν και τις αποδείξεις σχολικής πρακτικής / μελέτες περιπτώσεων που υποβλήθηκαν.

Επαφές

Για ερωτήσεις και οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, γράψτε ένα email στην ομάδα υποστήριξης του STEM School Label: stemschoollabel@eun.org .

Ενημερωτική Ημερίδα επιμόρφωσης για την κοινότητα Scientix: Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021- Ηράκλειο Κρήτης

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου με την υποστήριξη του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής Ευθύνης Γιώργου Πανσεληνά και σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές του έργου Scientix στο Ηράκλειο, διοργανώνει ενδοσχολική επιμορφωτική δράση για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα STEM.

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). Έχει βραβευθεί ως καλή εκπαιδευτική πρακτική, ανήκει στις εγκεκριμένες δράσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ το Εθνικό Σημείο Επαφής
στη χώρα μας είναι ο Οργανισμός Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ. Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το έργο Scientix και θα γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και σενάρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την και ώρες 5:30 μμ – 9:00 μμ και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς ΠΕ04 και ΠΕ86, χωρίς να αποκλείονται και οι υπόλοιπες ειδικότητες STEM.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:
https://forms.gle/ccm2N4PkfzpWmYGe6 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021.

Λόγω της χωρητικότητας των εργαστηρίων, η ημερίδα είναι ανοικτή σε 20 άτομα για τα εργαστήρια των Φυσικών Επιστημών και 20 άτομα για τα εργαστήρια της Πληροφορικής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα σταλεί ενημερωτικό μήνυμα για την επιλογή στην ημερίδα την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.


Αυτονόητο είναι ότι θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι εκπαιδευτικοί καλύπτονται από τη δήλωση που
κάνουν και στο σχολείο τους, μέσω του συστήματος EDUpass.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της ημερίδας.

Ξεκινάει σήμερα το 5o Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot Grecce 2021

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το έργο Scientix σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης, διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο MoodleMoot το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 26 & 27 Νοεμβρίου 2021.

Σκοπός του ΣυνεδρίουMoodleMoot είναι να προωθήσει τον γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα, στην Κύπρο και διεθνώς.

Κατά την διάρκεια του διήμερου συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 30 ομιλίες και workshops, προσφέροντας ένα πλούσιο διήμερο σε θέματα e-μάθησης, από την κοινότητα του moodle, την πιο δυναμική κοινότητα elearning στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Θεματικές ενότητες MoodleMoot

 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Καλές πρακτικές χρήσης του Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
 • Mobile Learning
 • Learning analytics
 • Gamification στο Moodle
 • Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
 • Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες
 • Εργαστήρια

Το συνέδριο απευθύνεται σε

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
 • Ερευνητές της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle.

Το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου και των workshops είναι διαθέσιμο στοhttps://pretalx.ellak.gr/mootgr21/schedule/, η παρακολούθηση του θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης και ζωντανής μετάδοσης από εδώhttps://moodlemoot.ellak.gr/live-streaming/ και μπορείτε να μπορείτε να εγγραφείτε να το παρακολουθήσετε στο https://moodlemoot.ellak.gr/engrafi-parakolouthisis/.

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα επόμενα MOOCs του SCIENTIX για την εφαρμογή της εκπαίδευσης STE(A)M

1 The Three Rs and Animal Use in Science (Rerun) MOOC από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021

Θέμα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να βελτιώσει την καλή διαβίωση των ζώων που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη. Χρειαζόμαστε τους μαθητές μας, τους νέους επιστήμονες, να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο. Οι στόχοι: «Αντικατάσταση» ζώων με άλλες μεθόδους όπου είναι δυνατόν, «Μείωση» της χρήσης ζώων σε έρευνες και δοκιμές ασφάλειας και «Επεξεργασία» στέγασης, χειρισμού και ανακούφισης από τον πόνο για την ελαχιστοποίηση της ενόχλησης στα ζώα του εργαστηρίου. Το MOOC καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς μέσω αυτών των αρχών και θα παρουσιάσει πολλά παραδείγματα για τον τρόπο αντιμετώπισής τους στην τάξη και οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν νέους τρόπους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης και συζήτησης των μαθητών τους, να αναπτύξουν δεξιότητες ανάπτυξης και παρουσίασης των σχετικών δεδομένων και να ενισχύσουν την κατανόησή τους για την επιστημονική ηθική.

To Mooc “The Three Rs and Animal Use in Science (Rerun) ” ξεκινάει από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 και διοργανώνεται από το European Schoolnet μαζί με το Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εγγραφές στο: The Three Rs and Animal Use in Science (Rerun)

2. Ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM (Rerun) για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τις 25 Οκτωβρίου 2021

Αυτά τα δύο μαθήματα θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να περάσουν από τη διδασκαλία μεμονωμένων μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών σε μια πραγματική ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM αυτών των θεμάτων. Όχι μόνο μεταξύ τους αλλά με όλους τους άλλους κλάδους. Τα MOOC εξετάζουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM και παρέχουν πολλά πρακτικά παραδείγματα, συμπεριλαμβανομένων υποδειγματικών ολοκληρωμένων σχεδίων μαθημάτων STE (A) M που δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν από άλλους εκπαιδευτικούς.

Αυτά τα Scientix / STE (A) M IT MOOC έχουν σχεδιαστεί από το INDIRE, το Κροατικό Υπουργείο Επιστήμης και Παιδείας, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Πορτογαλικού Υπουργείου Παιδείας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το IUL Telematic University of Studies και European Schoolnet.

Εγγραφές στο:

Ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM για δημοτικά σχολεία (Rerun) (για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Ολοκληρωμένη διδασκαλία STEM για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Rerun) (για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)