Σημαντικές Ημερομηνίες

 

Ημερομηνία Γεγονός
18/04/2018 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
30/06/2018 Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
01/07/2018 Ενημέρωση αποδοχής
30/08/2018 Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
20/08/2018 Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
03&04/09/2018 Διεξαγωγή Συνεδρίου