Χρήσιμες συμβουλές για τις παρουσιάσεις εισηγήσεων και εργαστηρίων

Οι παρουσιάσεις των εισηγήσεων θα είναι διάρκειας 15 λεπτών συν 5 λεπτά για ερωτήσεις που μπορεί να τεθούν από τους συμμετέχοντες συνέδρους.

Οι παρουσιάσεις στο πλαίσιο κάποιου Εργαστηρίου θα είναι διάρκειας 90 έως 120 λεπτών και θα πραγματοποιηθούν σε Εργαστήρια Η/Υ.

Οι συγγραφείς πρέπει να προετοιμάσουν τις προφορικές παρουσιάσεις τους για να είναι σίγουροι ότι θα μεταφέρουν το μήνυμά τους με σαφή και ευκρινή τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των βασικών αρχών, γεγονότων και αποτελεσμάτων.

Με στόχο να πραγματοποιήσετε μια ομαλή παρουσίαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας, παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

 • Να είστε στην αίθουσα 15 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας.
 • Ένας φορητός υπολογιστής και μια οθόνη θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις αίθουσες συνεδριάσεων. Φέρτε την παρουσίασή σας σε ένα USB memory stick σε μορφή MS PowerPoint, LibreOffice Impress ή Adobe PDF και αποθηκεύστε την στον υπολογιστή της αίθουσας το αργότερο 15 λεπτά πριν από την έναρξη της συνεδρίας σας! 

Χρήσιμες συμβουλές για την Παρουσίαση (MS PowerPoint, LibreOffice Impress)

 • Η παρουσίαση δεν είναι κείμενο που «πρέπει» να διαβαστεί από τον ομιλητή. Είναι βοηθητικό υλικό για τον παρουσιαστή και εποπτικό υλικό για το κοινό. Επισημάνετε βασικά σημεία με σύντομα κείμενα και τονίστε λέξεις κλειδιά για οπτική ενίσχυση. Αποφύγετε τη χρήση μακροσκελών προτάσεων σε μια διαφάνεια.
 • Χρησιμοποιείστε bullets (ή αριθμούς) για να τονίσετε τα κύρια σημεία και αναφέρετε τις υπόλοιπες λεπτομέρειες προφορικά.
 • Η συνέχεια διάταξης από πλαίσιο σε πλαίσιο μεταφέρει μία αίσθηση πληρότητας.
 • Οι επικεφαλίδες, οι υπότιτλοι και τα λογότυπα θα πρέπει να εμφανίζονται στο ίδιο σημείο σε κάθε πλαίσιο.
 • Συνέπεια στα περιθώρια, στις γραμματοσειρές, στο μέγεθος γραμματοσειράς και στα χρώματα.
 • Το στυλ γραμματοσειράς πρέπει να είναι αναγνώσιμο και ίδιο σε όλη την έκταση της παρουσίασης. Μην ξεχνάτε ότι το κοινό ίσως να μην μπορεί να διαβάσει μικρά γράμματα. Χρησιμοποιείστε την μεγαλύτερη δυνατόν γραμματοσειρά. 
 • Το χρώμα του κειμένου θα πρέπει να δημιουργεί τη μέγιστη δυνατή αντίθεση με το φόντο της διαφάνειας. Ανοιχτόχρωμο φόντο = σκούρα γράμματα, σκούρο φόντο = λευκά γράμματα. Ποτέ περισσότερα από 4 χρώματα στη διαφάνεια.
 • Χρησιμοποιήστε το ίδιο φόντο σε κάθε διαφάνεια.
 • Μην χρησιμοποιείτε πολλά υπόβαθρα στην παρουσίασή σας. Η αλλαγή του στυλ αποσπά την προσοχή.
 • Μη χρησιμοποιείτε (πολλά) εφέ κίνησης.
 • Χρησιμοποιείστε πίνακες ή/και διαγράμματα, αλλά όχι περισσότερα από δύο σε κάθε διαφάνεια. 
 • Προσοχή στη χρήση των εικόνων: Βάλτε τίτλο και προσέξετε την παραμόρφωση.
 • Αποφύγετε τη χρήση γραφικών που είναι δυσανάγνωστα.

Οι αίθουσες θα παρέχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό laptop, μικρόφωνα, video projectors κλπ