Ημερίδα παρουσίασης των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών του έργου Scientix για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 18/09/2021

Η ελληνική ομάδα πρεσβευτών του Scientix,  ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ και το EUN καλούν όσους πρεσβευτές του Scientix ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν  εκπαιδευτικές πρακτικές , δράσεις και δραστηριότητες STEM για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικές με το έργο Scientix, να υποβάλλουν την πρόταση τους εδώ μέχρι τις 4/09/2021 

Σκοπός της ημερίδας είναι:

  • η ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση της Πληροφορικής, των Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM)  στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι όπως αναδεικνύονται μέσα από το έργο του Scientix.
  • η διερεύνηση της πύλης Scientix και το αποθετήριο των πόρων που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει
  • οι δυνατότητες συμμετοχής στο Stem Discovery Campaign που διοργανώνονται από το Scientix
  •  Τα webinars και τα Moocs  που διοργανώνονται από το European School Academy συμβάλλοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
  • οι διαγωνισμοί που υλοποιούνται αναφορικά με την εκπαίδευση STEM και την Εκπαιδευτική Ρομποτική οι οποίοι διοργανώνονται από την ΕΛΛΑΚ

Το Scientix προάγει και υποστηρίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της εκπαίδευσης, των ιθυνόντων χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση των STEM.

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως στους/στις:

  • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Μηχανικών, Τεχνολογίας κλπ.
  • Στελέχη και Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες και προϊόντα που υποστηρίζουν την Εκπαίδευση STEM.