Εγγραφές

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Όσοι σκοπεύουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση εγγραφής. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής