Εγγραφές

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο συνέδριο ολοκληρώθηκαν 

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.